Mini shell by Skidie Khan

Direktori : /home/ulicasez/public_html/cyrk-anime.pl/
Upload File :
Current File : /home/ulicasez/public_html/cyrk-anime.pl/Wielkanoc.htm

<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;charset=windows-1250">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1250"><BASE 
href="file://C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery\">
<STYLE></STYLE>

<META content="MSHTML 6.00.5730.11" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff background="">
<DIV align=center><FONT face=Chiller size=6><STRONG>Gdy nastanie Wielkanoc, dużo 
szczęścia i radości, <BR>która niechaj zawsze gości w dobrym sercu, <BR>w jasnej 
duszy i niech wszystkie żale głuszy! </STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Chiller size=6><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><IMG alt="" hspace=0 
src="http://cyrk-anime.pl/wielkanoc.jpg" align=baseline 
border=0></DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>
<DIV align=center><FONT face=Chiller size=6><STRONG>Jaj przepięknie malowanych, 
Świąt słonecznie roześmianych, <BR>w Poniedziałek dużo wody, zdrowia, 
<BR>szczęścia oraz zgody z okazji Świąt Wielkiej Nocy</STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Chiller size=6><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT face=Chiller size=6><STRONG>życzą </STRONG></FONT></DIV>
<DIV><FONT face=Chiller size=6><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center><FONT face=Chiller size=6><STRONG>Justyna i 
Grzesiek</STRONG></FONT></DIV></DIV>
<DIV><A href="mailto:anime@cyrk-anime.ddl2.pl"></A>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

Mini shell by Skidie Khan