Mini shell by Skidie Khan

Direktori : /home/ulicasez/public_html/cyrk-anime.pl/
Upload File :
Current File : /home/ulicasez/public_html/cyrk-anime.pl/anime30062011up.sql

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.3.9.2
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 192.168.1.111
-- Czas wygenerowania: 30 Cze 2011, 18:25
-- Wersja serwera: 5.0.67
-- Wersja PHP: 5.2.3

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Baza danych: `cyrkanim_anime`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla `jos_acajoom_lists`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_acajoom_lists` (
 `id` int(10) NOT NULL auto_increment,
 `list_name` varchar(101) NOT NULL default '',
 `list_desc` text NOT NULL,
 `list_type` tinyint(2) NOT NULL default '0',
 `sendername` varchar(64) NOT NULL default '',
 `senderemail` varchar(64) NOT NULL default '',
 `bounceadres` varchar(64) NOT NULL default '',
 `layout` text NOT NULL,
 `template` int(9) NOT NULL default '0',
 `subscribemessage` text NOT NULL,
 `unsubscribemessage` text NOT NULL,
 `unsubscribesend` tinyint(1) NOT NULL default '1',
 `auto_add` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `user_choose` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `cat_id` int(10) NOT NULL default '0',
 `delay_min` int(2) NOT NULL default '0',
 `delay_max` int(2) NOT NULL default '7',
 `follow_up` int(10) NOT NULL default '0',
 `html` tinyint(1) NOT NULL default '1',
 `hidden` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `published` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `createdate` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
 `acc_level` int(2) NOT NULL default '0',
 `acc_id` int(11) NOT NULL default '29',
 `notification` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `owner` int(11) NOT NULL default '0',
 `footer` tinyint(1) NOT NULL default '1',
 `notify_id` int(10) NOT NULL default '0',
 `next_date` int(11) NOT NULL default '0',
 `start_date` date NOT NULL,
 `params` text,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `list_name` (`list_name`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2 AUTO_INCREMENT=4 ;

--
-- Zrzut danych tabeli `jos_acajoom_lists`
--

UPDATE `jos_acajoom_lists` SET `id` = 3,`list_name` = 'Lista',`list_desc` = '',`list_type` = 1,`sendername` = '',`senderemail` = '',`bounceadres` = '',`layout` = '<p>[SUBSCRIPTIONS]</p>',`template` = 0,`subscribemessage` = '',`unsubscribemessage` = 'This is a confirmation email that you have been unsubscribed from our list. We are sorry that you decided to unsubscribe should you decide to re-subscribe you can always do so on our site. Should you have any question please contact our webmaster.',`unsubscribesend` = 0,`auto_add` = 0,`user_choose` = 0,`cat_id` = 0,`delay_min` = 0,`delay_max` = 0,`follow_up` = 0,`html` = 0,`hidden` = 1,`published` = 1,`createdate` = '2008-10-27 23:13:32',`acc_level` = 25,`acc_id` = 29,`notification` = 0,`owner` = 62,`footer` = 1,`notify_id` = 0,`next_date` = 0,`start_date` = '0000-00-00',`params` = NULL WHERE `jos_acajoom_lists`.`id` = 3;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla `jos_acajoom_mailings`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_acajoom_mailings` (
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `list_id` int(10) NOT NULL default '0',
 `list_type` tinyint(2) NOT NULL default '0',
 `issue_nb` int(10) NOT NULL default '0',
 `subject` varchar(120) NOT NULL default '',
 `fromname` varchar(64) NOT NULL default '',
 `fromemail` varchar(64) NOT NULL default '',
 `frombounce` varchar(64) NOT NULL default '',
 `htmlcontent` longtext NOT NULL,
 `textonly` longtext NOT NULL,
 `attachments` text NOT NULL,
 `images` text NOT NULL,
 `send_date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
 `delay` int(10) NOT NULL default '0',
 `visible` tinyint(1) NOT NULL default '1',
 `html` tinyint(1) NOT NULL default '1',
 `published` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `createdate` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
 `acc_level` int(2) NOT NULL default '0',
 `author_id` int(11) NOT NULL default '0',
 `params` text,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2 AUTO_INCREMENT=3 ;

--
-- Zrzut danych tabeli `jos_acajoom_mailings`
--

UPDATE `jos_acajoom_mailings` SET `id` = 2,`list_id` = 3,`list_type` = 1,`issue_nb` = 1,`subject` = 'Newsletter',`fromname` = '',`fromemail` = '',`frombounce` = '',`htmlcontent` = 'Rozszerzamy naszą działalność !!!\r\n\r\nMamy bardzo dobrą nowinę zarówno dla nas, jak i dla was...\r\n\r\nOtrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na prowadzenie i rozszerzenie działalności Cyrku Animé dzięki czemu już niebawem będziemy dysponowali duuużą ilością sprzętu cyrkowego co pozwoli rozwinąć nam skrzydła. Będą kolorowe piłeczki, obręcze, maczugi do podrzucania, diabola, wstążki do machania, szczudła dziecięce, i nawet lina do chodzenia !!!\r\n\r\nBędzie więcej warsztatów, więcej radości, śmiechu, zabawy i cyrku, dzieciaki już się cieszą :)',`textonly` = 'Rozszerzamy naszą działalność !!!\r\n\r\nMamy bardzo dobrą nowinę zarówno dla nas, jak i dla was...\r\n\r\nOtrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na prowadzenie i rozszerzenie działalności Cyrku Animé dzięki czemu już niebawem będziemy dysponowali duuużą ilością sprzętu cyrkowego co pozwoli rozwinąć nam skrzydła. Będą kolorowe piłeczki, obręcze, maczugi do podrzucania, diabola, wstążki do machania, szczudła dziecięce, i nawet lina do chodzenia !!!\r\n\r\nBędzie więcej warsztatów, więcej radości, śmiechu, zabawy i cyrku, dzieciaki już się cieszą :)',`attachments` = '',`images` = '',`send_date` = '0000-00-00 00:00:00',`delay` = 1440,`visible` = 1,`html` = 0,`published` = 1,`createdate` = '2008-10-27 23:14:15',`acc_level` = 29,`author_id` = 62,`params` = NULL WHERE `jos_acajoom_mailings`.`id` = 2;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla `jos_acajoom_queue`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_acajoom_queue` (
 `qid` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `type` tinyint(2) NOT NULL default '0',
 `subscriber_id` int(11) NOT NULL default '0',
 `list_id` int(10) NOT NULL default '0',
 `mailing_id` int(11) NOT NULL default '0',
 `issue_nb` int(10) NOT NULL default '0',
 `send_date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
 `suspend` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `delay` int(10) NOT NULL default '0',
 `acc_level` int(2) NOT NULL default '0',
 `published` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `params` text,
 PRIMARY KEY (`qid`),
 UNIQUE KEY `subscriber_id` (`subscriber_id`,`list_id`,`mailing_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2 AUTO_INCREMENT=4 ;

--
-- Zrzut danych tabeli `jos_acajoom_queue`
--


-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla `jos_acajoom_stats_details`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_acajoom_stats_details` (
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `mailing_id` int(11) NOT NULL default '0',
 `subscriber_id` int(11) NOT NULL default '0',
 `sentdate` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
 `html` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `read` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `sub_mail` (`mailing_id`,`subscriber_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2 AUTO_INCREMENT=1 ;

--
-- Zrzut danych tabeli `jos_acajoom_stats_details`
--


-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla `jos_acajoom_stats_global`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_acajoom_stats_global` (
 `mailing_id` int(11) NOT NULL default '0',
 `sentdate` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
 `html_sent` int(11) NOT NULL default '0',
 `text_sent` int(11) NOT NULL default '0',
 `html_read` int(11) NOT NULL default '0',
 PRIMARY KEY (`mailing_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2;

--
-- Zrzut danych tabeli `jos_acajoom_stats_global`
--

UPDATE `jos_acajoom_stats_global` SET `mailing_id` = 2,`sentdate` = '2008-10-27 23:14:15',`html_sent` = 0,`text_sent` = 0,`html_read` = 0 WHERE `jos_acajoom_stats_global`.`mailing_id` = 2;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla `jos_acajoom_subscribers`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_acajoom_subscribers` (
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `user_id` int(11) NOT NULL default '0',
 `name` varchar(64) NOT NULL default '',
 `email` varchar(100) NOT NULL default '',
 `receive_html` tinyint(1) NOT NULL default '1',
 `confirmed` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `blacklist` tinyint(1) NOT NULL default '0',
 `timezone` time NOT NULL default '00:00:00',
 `language_iso` varchar(10) NOT NULL default 'eng',
 `subscribe_date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
 `params` text,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `email` (`email`),
 KEY `date` (`subscribe_date`),
 KEY `joomlauserid` (`user_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2 AUTO_INCREMENT=37 ;

--
-- Zrzut danych tabeli `jos_acajoom_subscribers`
--

UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 13,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'pisarzowa@gmail.com',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2008-11-16 23:02:00',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 13;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 14,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'gpp.zawadzka@onet.eu',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-01-05 09:52:11',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 14;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 15,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'kasmor@wp.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-01-28 00:14:50',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 15;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 16,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'marekpieczonka@interia.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-02-01 18:30:34',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 16;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 17,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'wizyty@wp.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-02-04 15:22:07',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 17;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 18,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'yoyolla@tlen.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-03-05 22:38:39',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 18;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 19,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'stenia23@o2.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-07-15 19:54:19',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 19;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 20,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'centrum5@op.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-07-24 08:42:25',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 20;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 21,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'ahaluszka@yahoo.co.uk',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-08-05 23:15:20',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 21;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 22,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'iwagrzeszczak@onet.eu',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-09-02 22:49:27',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 22;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 23,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'amigo700@op.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-09-05 12:21:41',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 23;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 24,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'krysielek@gazeta.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-09-14 21:17:08',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 24;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 25,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'ola1799@wp.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-09-21 19:10:56',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 25;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 26,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'nikiwp@wp.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-09-22 14:52:24',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 26;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 27,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'tomekkurda@interia.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2009-11-17 20:28:22',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 27;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 28,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'loleczka2304@op.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2010-01-31 17:27:05',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 28;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 29,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'grzes31@poczta.onet.eu',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2010-02-03 21:25:12',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 29;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 30,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'cichowiak@interia.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2010-02-22 21:09:20',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 30;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 31,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'ps26@o2.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2010-04-27 13:42:46',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 31;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 32,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'krystek-d@o2.pl',`receive_html` = 1,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2010-05-01 10:31:23',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 32;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 33,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'estradatyska@estradatyska.pl',`receive_html` = 0,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2010-10-19 09:04:01',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 33;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 34,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'raczski@op.pl',`receive_html` = 0,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2011-02-15 21:03:06',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 34;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 35,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'wkam@o2.pl',`receive_html` = 0,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2011-03-29 06:42:46',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 35;
UPDATE `jos_acajoom_subscribers` SET `id` = 36,`user_id` = 0,`name` = '',`email` = 'kasiula1990@onet.eu',`receive_html` = 0,`confirmed` = 1,`blacklist` = 0,`timezone` = '00:00:00',`language_iso` = 'eng',`subscribe_date` = '2011-06-27 21:20:19',`params` = '' WHERE `jos_acajoom_subscribers`.`id` = 36;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla `jos_acajoom_xonfig`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_acajoom_xonfig` (
 `akey` varchar(32) NOT NULL default '',
 `text` varchar(254) NOT NULL default '',
 `value` int(11) NOT NULL default '0',
 PRIMARY KEY (`akey`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin2;

--
-- Zrzut danych tabeli `jos_acajoom_xonfig`
--

UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'component',`text` = 'Acajoom',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'component';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'type',`text` = 'News',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'type';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'version',`text` = '3.0.7',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'version';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'level',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'level';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'emailmethod',`text` = 'mail',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'emailmethod';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'sendmail_from',`text` = 'anime@cyrk-anime.ddl2.pl',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'sendmail_from';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'sendmail_name',`text` = 'Cyrk Animé inspiracja. animacja. edukacja.',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'sendmail_name';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'sendmail_path',`text` = '/usr/sbin/sendmail',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'sendmail_path';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'smtp_host',`text` = 'localhost',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'smtp_host';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'smtp_auth_required',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'smtp_auth_required';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'smtp_username',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'smtp_username';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'smtp_password',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'smtp_password';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'use_embedded_images',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'use_embedded_images';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'confirm_return',`text` = 'anime@cyrk-anime.ddl2.pl',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'confirm_return';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'upload_url',`text` = '/components/com_acajoom/upload',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'upload_url';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'enable_statistics',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'enable_statistics';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'statistics_per_subscriber',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'statistics_per_subscriber';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'send_data',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'send_data';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'allow_unregistered',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'allow_unregistered';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'require_confirmation',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'require_confirmation';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'redirectconfirm',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'redirectconfirm';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'show_login',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'show_login';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'show_logout',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'show_logout';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'send_unsubcribe',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'send_unsubcribe';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'confirm_fromname',`text` = 'Cyrk Animé inspiracja. animacja. edukacja.',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'confirm_fromname';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'confirm_fromemail',`text` = 'anime@cyrk-anime.ddl2.pl',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'confirm_fromemail';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'confirm_html',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'confirm_html';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'time_zone',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'time_zone';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'show_archive',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'show_archive';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'pause_time',`text` = '20',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'pause_time';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'emails_between_pauses',`text` = '65',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'emails_between_pauses';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'wait_for_user',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'wait_for_user';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'script_timeout',`text` = '60',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'script_timeout';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'display_trace',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'display_trace';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'send_log',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'send_log';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'send_auto_log',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'send_auto_log';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'send_log_simple',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'send_log_simple';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'send_log_closed',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'send_log_closed';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'save_log',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'save_log';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'send_email',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'send_email';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'save_log_simple',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'save_log_simple';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'save_log_file',`text` = '/administrator/components/com_acajoom/com_acajoom.log',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'save_log_file';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'send_log_address',`text` = '@acajoom.com',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'send_log_address';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'option',`text` = 'com_sdonkey',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'option';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'send_log_name',`text` = 'Acajoom Mailing Report',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'send_log_name';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'homesite',`text` = 'http://www.acajoom.com',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'homesite';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'report_site',`text` = 'http://www.acajoom.com',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'report_site';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'integration',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'integration';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'cb_plugin',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'cb_plugin';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'cb_listIds',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'cb_listIds';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'cb_intro',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'cb_intro';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'cb_showname',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'cb_showname';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'cb_checkLists',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'cb_checkLists';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'cb_showHTML',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'cb_showHTML';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'cb_defaultHTML',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'cb_defaultHTML';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'cb_integration',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'cb_integration';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'cb_pluginInstalled',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'cb_pluginInstalled';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'cron_max_freq',`text` = '10',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'cron_max_freq';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'cron_max_emails',`text` = '60',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'cron_max_emails';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'last_cron',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'last_cron';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'last_sub_update',`text` = '1303232157',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'last_sub_update';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'next_autonews',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'next_autonews';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'show_footer',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'show_footer';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'show_signature',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'show_signature';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'update_url',`text` = 'http://www.acajoom.com/update/',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'update_url';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'date_update',`text` = '2008-10-27 20:57:02',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'date_update';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'update_message',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'update_message';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'show_guide',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'show_guide';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'news1',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'news1';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'news2',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'news2';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'news3',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'news3';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'cron_setup',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'cron_setup';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'queuedate',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'queuedate';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'update_avail',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'update_avail';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'show_tips',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'show_tips';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'update_notification',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'update_notification';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'show_lists',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'show_lists';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'use_sef',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'use_sef';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'listHTMLeditor',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'listHTMLeditor';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'mod_pub',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'mod_pub';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'firstmailing',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'firstmailing';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'nblist',`text` = '9',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'nblist';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'license',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'license';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'token',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'token';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'maintenance',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'maintenance';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'admin_debug',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'admin_debug';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'send_error',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'send_error';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'report_error',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'report_error';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'frequency',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'frequency';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'nb_days',`text` = '7',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'nb_days';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'date_type',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'date_type';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'arv_cat',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'arv_cat';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'arv_sec',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'arv_sec';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'maintenance_clear',`text` = '24',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'maintenance_clear';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'maintenance_date',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'maintenance_date';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'mail_format',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'mail_format';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'showtag',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'showtag';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'show_author',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'show_author';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'addEmailRedLink',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'addEmailRedLink';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'itemidAca',`text` = '999',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'itemidAca';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'show_jcalpro',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'show_jcalpro';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'disabletooltip',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'disabletooltip';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'minisendmail',`text` = '0',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'minisendmail';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'listname0',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'listname0';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'listnames0',`text` = 'Wszystkie mailingi',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'listnames0';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'listype0',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'listype0';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'listshow0',`text` = '1',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'listshow0';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'classes0',`text` = '',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'classes0';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'listlogo0',`text` = 'addedit.png',`value` = 0 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'listlogo0';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'totallist0',`text` = '',`value` = 3 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'totallist0';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'act_totallist0',`text` = '',`value` = 1 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'act_totallist0';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` = 'totalmailing0',`text` = '',`value` = 2 WHERE `jos_acajoom_xonfig`.`akey` = 'totalmailing0';
UPDATE `jos_acajoom_xonfig` SET `akey` font-family: Verdana">9 obręczy, 143 chwyt&oacute;w - Anthony Gatto w 2001 (JISCON). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">8 obręczy przez 1 minutę 17 sekund - Anthony Gatto w 1989 (JISCON). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">7 obręczy, przez 5 minut 32 sekund - Anthony Gatto w 1989 (JISCON). </div></li></ul><p align="justify"><strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">Takie same lub lepsze rekordy solo bez zapisu wideo dostępnego dla JISCON lub og&oacute;łu</strong> </p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">14 obręczy, 14 chwyt&oacute;w - Albert Lucas (osobiste zapewnienie). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">12 obręczy, 16 chwyt&oacute;w - Anthony Gatto (osobiste zapewnienie). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">11 obręczy, 22 chwyt&oacute;w - Sergei Ignatov i Anthony Gatto. </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">10 obręczy, 68 chwyt&oacute;w - Anthony Gatto (osobiste zapewnienie). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">8 obręczy, 368 chwyt&oacute;w - Anthony Gatto (osobiste zapewnienie). </div></li></ul><p align="justify"><strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">Mniejsza liczba przedmiot&oacute;w</strong> </p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">6 obręczy przez 3 minuty - Thomas Dietz w 2005 (osobiste zapewnienie). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">5 obręczy przez 26 minut 34 sekundy - Thomas Dietz w 2004 (osobiste zapewnienie). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">4 obręcze przez 10 minut 20 sekund - Reto Schlapfer w 2002 (osobiste zapewnienie). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">3 obręcze - jak dotąd brak rekordu... </div></li></ul><h2 style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana; text-align: justify" class="blog_more" align="justify">Odbijanie (bounce)</h2><p align="justify"><strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">Rekordy solo ze strony JISCON lub z publicznie dostępnym zapisem wideo:</strong> </p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">11 piłek, 11 chwyt&oacute;w - Tim Nolan w 1990. </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">10 piłek, 23 chwyty - Eden Zak w 2005. </div></li></ul><p align="justify"><strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">Takie same lub lepsze rekordy solo bez zapisu wideo dostępnego dla JISCON lub og&oacute;łu</strong> </p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">9 piłęk przez 30 sekund - Antonio Bucci w 1988 (wielu świadk&oacute;w). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">8 piłek przez 4 minuty 30 sekund - Antonio Bucci w 1988 (wielu świadk&oacute;w). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">7 piłek przez 52 minuty - Antonio Bucci w 2001 (wielu świadk&oacute;w). </div></li></ul><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana"><p align="justify"><br /><font face="Verdana"><strong style="font-weight: normal">Mniejsza liczba przedmiot&oacute;w</strong></font> </p></span><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">6 piłek przez 10 minut 8 sekund - John Jones w 2001 (osobiste zapewnienie) </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">5 piłek przez 57 minut - Dave Critchfield w 2005 (osobiste zapewnienie). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">4 piłki - jak dotąd brak rekordu </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">3 piłki - jak dotąd brak rekordu </div></li></ul><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana; text-align: justify" align="justify">&nbsp;&nbsp;</h1><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana; text-align: justify" align="justify">&nbsp;&nbsp;</h1><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana; text-align: justify" align="justify">REKORDY DWUOSOBOWE</h1><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana; text-align: justify" align="justify">&nbsp;&nbsp;</h1><h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana; text-align: justify" class="blog_more" align="justify">Maczugi</h1><div align="center"><br /><img src="gfx/Club%20passing.jpg" alt=" " width="380" height="283" /></div><p align="justify"><strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana"><br />Rekordy dwuosobowe ze strony JISCON lub z publicznie dostępnym zapisem wideo:</strong> </p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">14 maczug, 14 podań - Peter Kaseman i Darin Marriott w 2004 (JISCON). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">13 maczug, 13 podań - Vova Galchenko i Olga Galchenko w 2004 (JISCON). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">11 maczug, 152 podania - Vova Galchenko i Olga Galchenko w 2004 (JISCON). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">10 maczug, 378 podań - Vova Galchenko i Olga Galchenko w 2003 (JISCON).</div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">9 maczug, 877 podań - Manuel Mitasch i Christoph Mitasch w 2004 (JISCON).<br /><br /></div></li></ul><h2 style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana; text-align: justify"><span style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp;</span><span style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana"> </span></h2><h2 style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana; text-align: justify" class="blog_more">Piłki</h2><strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">Rekordy dwuosobowe ze strony JISCON lub z publicznie dostępnym zapisem wideo:</strong> <ul style="margin-top: 0cm"><li style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana; text-align: justify">18 piłek, 18 podań - Ben Beever i Luke Burrage w 2002 (<a href="http://www.areyougullible.com/lukeburrage/juggling/videos/1718pass.mpg" title="http://www.areyougullible.com/lukeburrage/juggling/videos/1718pass.mpg"><span style="color: black; text-decoration: none"><font face="Verdana">wideo</font></span></a>). </li><li style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana; text-align: justify">17 piłek, 17 podań - Ben Beever i Luke Burrage w 2002 (<a href="http://www.areyougullible.com/lukeburrage/juggling/videos/1718pass.mpg" title="http://www.areyougullible.com/lukeburrage/juggling/videos/1718pass.mpg"><span style="color: black; text-decoration: none"><font face="Verdana">wideo</font></span></a>). </li><li style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana; text-align: justify">16 piłek, 16 podań - Stefan Paridaen i Luke Burrage w 2004. <br /></li></ul><strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">Takie same lub lepsze rekordy dwuosobowe bez zapisu wideo dostępnego dla JISCON lub og&oacute;łu</strong> <br /><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">17 piłek, 17 podań - Ben Beever i Peter Bone, Ben Beever i Graham Currie i inni (osobiste potwierdzenia ze świadkami). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">15 piłek, 27 podań - Ben Beever i Luke Burrage w 2004 (osobiste zapewnienie). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">14 piłek - trwa poszukiwanie rekordu </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">13 piłek, 52 podań - Ben Beever i Luke Burrage w 2004 (osobiste zapewnienie). </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">12 piłek, 51 podań - Scott Cain i David Cain (osobiste zapewnienie). </div></li></ul><h2 style="margin: 0cm 0cm 0pt; font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana; text-align: justify" class="blog_more" align="justify">Odbijanie (bounce)</h2><div align="center"><br /><img src="gfx/Bounce%20passing.jpg" alt=" " width="340" height="342" /></div><p align="justify"><strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana"><br />Rekordy dwuosobowe z publicznie dostępnym zapisem wideo:</strong> </p><ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">18 piłek, 25 podań - Dave Critchfield i John Jones w 2005</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">. </span></div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">17 piłek, 32 podania - Dave Critchfield i John Jones w 2005</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">. </span></div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">16 piłek, 67 podań - Dave Critchfield i John Jones w 2005</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">. </span></div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">15 piłek, 110 podań - Vincent Bruel i Sylvain Garnavault w 2004</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">. </span></div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">14 piłek, 333 podania - Dave Critchfield i John Jones w 2004</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">. </span></div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify" style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">13 piłek przez 1 minutę 59 sekund - Vincent Bruel i Sylvain Garnavault w 2004. </div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">12 piłek przez 3 minuty - Dave Critchfield i John Jones w 2002</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">.</span></div></li><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; color: black; text-align: justify"><div align="justify"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">11 piłek 7 minut 37 sekund - Dave Critchfield i John Jones w 2005</span><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">. <br /><br /><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana"><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana">Aktualne dane: <a href="http://www.juggling.org/records/records.html" target="_blank" title="http://www.juggling.org/records/records.html"><span style="color: black; text-decoration: none"><font face="Verdana">JISCON</font></span></a>, <span style="color: black"><a href="http://www.bouncepage.com/records.htm" target="_blank" title="http://www.bouncepage.com/records.htm"><span style="color: black; text-decoration: none"><font face="Verdana">Bounce Page</font></span></a></span></span></span></span></div></li></ul><p align="justify"><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp;Źr&oacute;dło</span><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">: Wikipedia</span></p>',`fulltext` = '',`state` = -2,`sectionid` = 7,`mask` = 0,`catid` = 18,`created` = '2007-10-21 18:35:06',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2007-12-02 00:38:06',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '1999-11-30 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 15,`parentid` = 0,`ordering` = 0,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 31 WHERE `jos_content`.`id` = 15;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 16,`title` = 'Przydatność żongerki w różnych dziedzinach aktywności człowieka',`title_alias` = '',`introtext` = '<p align="justify">Żonglowanie sprzyja rozwojowi koordynacji wzrokowo-ruchowej, poczucia rytmu, refleksu, a także zdolności utrzymania r&oacute;wnowagi i właściwej postawy ciała. Nie dziwi zatem fakt, że coraz częściej psychologowie i pedagodzy zalecają je przy leczeniu wielu zaburzeń. Na przykład w brytyjskim centrum leczenia dysleksji w Kenilworth wprowadzono ćwiczenia terapeutyczne polegające na łapaniu piłeczek, żonglowaniu i utrzymywaniu r&oacute;wnowagi na ,,rola-bola&quot;, czyli na leżącym walcu.</p>',`fulltext` = '<p align="justify">Badania przeprowadzone przez Carole Smith, amerykańską specjalistkę od wychowania fizycznego sprawności ruchowej, sugerują, że ćwiczenie żonglowania, dzięki związanej z nim poprawie koordynacji wzrokowo-ruchowej usprawnia umiejętność pisania i czytania.&nbsp;Dlatego właśnie żonglerka znalazła&nbsp; zastosowanie w terapiach z&nbsp; dziećmi mającymi problemy z czytaniem lub skupieniem się na lekcjach.<br /><br />Żonglowanie jest jednym ze sposob&oacute;w uaktywnienia i synchronizację obu p&oacute;łkul m&oacute;zgowych, a przez to wpływa na poprawę wynik&oacute;w w nauce. Sprawdzono to już w wielu szkołach, kt&oacute;re prowadzą programy żonglowania. Takimi szkołami są np. szkoły podstawowe w mieści Jacksonville na Florydzie (USA) i gimnazjum w Malechowie koło Koszalina.<br /><br />Żonglowanie staje się także coraz bardziej popularne wśr&oacute;d ludzi dorosłych zainteresowanych rozwojem własnych możliwości. Od początku lat 80 tych dwudziestego wieku uczą się go menedżerowie i pracownicy firm w ramach seminari&oacute;w i warsztat&oacute;w poświęconych rozwojowi osobistemu, zarządzaniu czasem czy realizacji projekt&oacute;w. W Zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych na szkoleniach organizowanych przez firmy dla swoich pracownik&oacute;w są prowadzone proste treningi żonglowania. Jak piszą autorzy artykułu&nbsp;&nbsp; ,,Żonglowanie&nbsp; sprzyja m&oacute;zgowi&quot; w wielu instytucjach, takich jak Bell Labs, Microsoft, Apple Corporation, czy Massachusetts of Technology, tworzy się&nbsp; kluby żonglerskie. Coraz częściej także umiejętność żonglowania zaliczana jest do obowiązkowych kompetencji kadry kierowniczej.<br /><br />W języku angielskim słowo &#39;żonglowanie&#39; (&#39;<font face="Verdana"><em><span style="font-style: normal">juggling&#39;</span></em>) opr&oacute;cz swojego podstawowego znaczenia, określa umiejętność radzenia sobie z wieloma sprawami w tym samym czasie. Podrzucanie kilku piłeczek jest zatem doskonałą metaforą r&oacute;wnoczesnej realizacji r&oacute;żnych projekt&oacute;w i plan&oacute;w. Tak jak dołączenie każdej kolejnej piłeczki wymaga reorganizacji całej sekwencji ruch&oacute;w, tak wprowadzenie nowych obowiązk&oacute;w zmusza do dokonywania zmian w dotychczasowym planie codziennych zajęć. Jednocześnie w żonglerce tak, jak w życiu, aby m&oacute;c dołożyć jeszcze jedną piłeczkę/obowiązek potrzeba harmonijnego i sp&oacute;jnego zgrania całości. Jeśli zapanuje chaos i dezorganizacja nie osiągniemy tej umiejętności.<br /><br />Żonglerka tak jak sztuki walki łączy sprawność fizyczną z harmonią wewnętrzną. Żonglowanie jest skuteczną formą redukcji stresu i sposobem na odprężenie. Wprowadza w stan tzw. zrelaksowanej koncentracji, podczas kt&oacute;rej umysł i ciało są jednocześnie aktywne i spokojne. Wartość żonglowania docenia coraz większa grupa lekarzy i terapeut&oacute;w. O.Carl Simonton, lekarz i psycholog, w jednym z amerykańskich szpitali wprowadził żonglowanie jako formę relaksacji pacjent&oacute;w. Uważa je za doskonałą formę terapii, kt&oacute;ra uczy, w jaki spos&oacute;b nie zaprzątać sobie myśli nie potrzebnymi sprawami.<br /><br />Elementy cyrkowe pojawiają się także w szpitalach dziecięcych. Od kilku lat, r&oacute;wnież w Polsce istnieje fundacja dr.Clown, zajmująca się terapią śmiechu. Młodzi ludzie, gł&oacute;wnie studenci kierunk&oacute;w pedagogicznych oraz psychologicznych, odwiedzają chore dzieci w przebraniach klown&oacute;w. Poprzez wesołe zabawy i zabawne zachowanie rozśmieszają oni dzieci. Śmiech pomaga oderwać się od szarości szpitali, myśleniu o operacji lub zastrzyku, jest doskonałą formą rozprężenia i zapomnienia o dokuczającej chorobie. W ten spos&oacute;b potwierdza się polskie przysłowie, że śmiech to&nbsp; samo zdrowie.<br /><br />Jest to fragment pracy autora pt. &quot;Sztuka cyrkowa - sztuka ludzkich możliwości&quot;. </font></p><p align="justify">&nbsp;</p>',`state` = 1,`sectionid` = 7,`mask` = 0,`catid` = 18,`created` = '2007-10-01 18:35:35',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Agnieszka ''Stokrotka'' Kwiatkowska',`modified` = '2009-02-24 16:36:29',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '1999-11-30 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=0\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 10,`parentid` = 0,`ordering` = 3,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 435 WHERE `jos_content`.`id` = 16;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 17,`title` = 'Żonglerka a rozwój mózgu',`title_alias` = '',`introtext` = '<p align="justify">Wykonując codzienne czynności nie zastanawiamy się nad tym jak bardzo skomplikowane są ruchy wykonywane przez nasze ciało. Precyzją i niezwykłością ruch&oacute;w zachwycamy się dopiero w&oacute;wczas, gdy podziwiamy pokazy mistrz&oacute;w tańca figurowego na lodzie lub występy akrobat&oacute;w lub żongler&oacute;w. Ich umiejętności wydają nam się nieosiągalne dla zwykłych ludzi. Tymczasem okazuje się, ze właściwie każdy może je opanować. Badania naukowe prowadzone nad możliwościami ludzkiego m&oacute;zgu udowadniają, ze jest to możliwe a co więcej ujawniają nieznane dotąd korzyści płynące z&nbsp; tak pozornie dziwnych i niepotrzebnych czynności jak żonglowanie.&nbsp;</p>',`fulltext` = '<p align="justify">Jak podają autorzy artykułu ,,Żonglowanie sprzyja m&oacute;zgowi&quot;&nbsp;(P.Markiewicz,&nbsp;M.Urban, P.Fortuna,<font face="Verdana"><em><span style="font-style: normal"> Charaktery,</span></em></font> nr 5(100), maj 2005) zesp&oacute;ł naukowc&oacute;w&nbsp; uniwersytetu w Ratyzbonie pod kierownictwem Bogdana Draganskiego przeprowadził żonglerski eksperyment. Uczeni podzielili badanych na dwie grupy. Pierwsza miała opanować technikę żonglowania trzema piłeczkami przez co najmniej minutę w ciągu trzech miesięcy. Druga grupa ludzi nie przechodziła tego treningu. Za pomocą sprzętu medycznego- rezonansu magnetycznego uczeni regularnie por&oacute;wnywali struktury m&oacute;zg&oacute;w obu grup szukając zmian w tkance m&oacute;zgowej&nbsp; powstałej pod wpływem systematycznych ćwiczeń żonglerskich. Po upływie trzech miesięcy zauważyli, ze u os&oacute;b żonglujących nastąpił przyrost tkanki m&oacute;zgowej w okolicach tylnej kory ciemieniowej oraz w rejonie środkowo-skroniowym. Obszary te są odpowiedzialne z a przetwarzanie i magazynowanie informacji o tym, jak zauważamy i przewidujemy ruch obiekt&oacute;w. <br /><br />Wynik obserwacji udowadnia dwie gł&oacute;wne korzyści płynące z żonglowania. Po pierwsze, świadczy o tym, że rozw&oacute;j m&oacute;zgu jest możliwy nie tylko w dzieciństwie, lecz r&oacute;wnież w dorosłym okresie życia. Po drugie, pozornie nieistotne ćwiczenia , takie jak żonglowanie trzema piłeczkami, mogą rozwijać tkankę m&oacute;zgu w spos&oacute;b podobny do tego, w jaki spos&oacute;b ćwiczenia na siłowni rozwijają mięśnie. Badania te mają niezwykłe znaczenie dla możliwości rehabilitacji i rekonstrukcji kom&oacute;rek m&oacute;zgowych po uszkodzeniu m&oacute;zgu w następstwie nieszczęśliwych wypadk&oacute;w i chor&oacute;b. <br /><br />Eksperyment ten pokazuje, jak w miarę regularnego treningu żonglowania poprawia się koordynacja i rozwija się koncentracja poprzez zmiany tzw. zaawansowanego przetwarzania percepcyjnego, czyli dostrzegania i przewidywania ruchu obiekt&oacute;w. Trzymiesięczny trening pobudził rozw&oacute;j w tych okolicach m&oacute;zgu, kt&oacute;re są odpowiedzialne za opracowanie dokładnej mapy przestrzenno-ruchowej dla wykonywanego zadania. Żonglowanie to bardzo skomplikowana i złożona czynność ruchowa. Świadczy o tym liczba obszar&oacute;w m&oacute;zgowia zaangażowanych w jej wykonanie. Chcąc płynnie skoordynować ruch piłeczek w powietrzu, m&oacute;zg musi najpierw zaplanować ułożenie rąk, pozycję głowy i ciała. Za te funkcje odpowiedzialna jest kora przedczłonowa. To właśnie tu tworzy się plan działania i tutaj odbywa się nadzorowanie żonglowania. Jest to możliwe dzięki syntezie danych spostrzeżeniowych i informacji o stanie ciała. Ułożony plan ruch&oacute;w dociera do kory przedruchowej. Ten obszar odpowiada miedzy innymi za rozpoczęcie syntezy wszystkich informacji niezbędnych do wykonania czynności. Podobnie jak w przypadku gry na fortepianie czy spożywania posiłku, utrzymanie trzech piłeczek w powietrzu wymaga wykonania złożonej sekwencji ruch&oacute;w. Procesem jej budowania zarządza tzw. dodatkowa kora ruchowa. Następnie na scenę wkracza właściwy ,,żongler&quot;, czyli kora motoryczna, to dzięki niej można popisać się sztuczką. Ważne role pomocnicze w tym procesie odgrywają zwoje podstawy m&oacute;zgu i m&oacute;żdżek. Gł&oacute;wna funkcja zwoj&oacute;w podstawy polega na kontroli tworzenia sekwencji ruch&oacute;w żonglerskich. Natomiast m&oacute;żdżek pozwala utrzymać r&oacute;wnowagę podczas żonglowania, kontrolować ruchy gałek ocznych, programować porządek ruch&oacute;w i zautomatyzować początkowo trudną i wymagająca wielu ćwiczeń czynność. Gdyby m&oacute;żdżek został uszkodzony, w&oacute;wczas może się pojawić wyraźne op&oacute;źnienie chwytania piłeczek, związane z trudnością przerzucania uwagi wzrokowej z jednej piłeczki na drugą. Całość m&oacute;zgowej układanki dopełnia pień m&oacute;zgu i rdzeń kręgowy. Obszary te odpowiadają za kontrolę pracy mięśni biorących udział w żonglowaniu, utrzymanie napięcia mięśniowego i właściwej postawy. <br /><br />Jest to fragment pracy pt. &quot;Sztuka cyrkowa - sztuka ludzkich możliwości&quot;. Tekst opublikowany za zgodą autora.</p><p align="justify">&nbsp;</p>',`state` = 1,`sectionid` = 7,`mask` = 0,`catid` = 18,`created` = '2007-10-29 18:36:40',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Agnieszka ''Stokrotka'' Kwiatkowska',`modified` = '2009-02-24 16:36:39',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '1999-11-30 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=0\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=0\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 14,`parentid` = 0,`ordering` = 2,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 1116 WHERE `jos_content`.`id` = 17;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 25,`title` = 'Nocne oświecenie ogniowe - galeria',`title_alias` = '',`introtext` = '<p><font face="Verdana">{gallery}oswiecenie{/gallery}</font></p>',`fulltext` = '',`state` = 1,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 19,`created` = '2007-05-30 02:18:18',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2008-10-25 09:44:44',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '1999-11-30 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=1\nsection_link=1\ncategory=1\ncategory_link=1\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 5,`parentid` = 0,`ordering` = 39,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 470 WHERE `jos_content`.`id` = 25;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 18,`title` = 'Żonglerka - w czym może pomóc?',`title_alias` = '',`introtext` = '<p>1. Zdrowie<br />2. Nauka<br />3. Edukacja<br />4. Praca<br />5. Czas wolny<br />6. Sport<br />7. Muzyka<br />8. Resocjalizacja i wojsko</p><p>&nbsp;</p>',`fulltext` = '<h2><strong class="category" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: red; font-family: Verdana"><span class="blog_more">1. Zdrowie</span></strong><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp;</span></h2><p><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana"><br /></span></p><p align="justify">Lista zastosowań żonglerki w medycynie nie może pozostać niedoceniona. Żonglowanie sprzyja rozwojowi koordynacji wzrokowo-ruchowej, refleksu, a także zdolności utrzymania r&oacute;wnowagi i właściwej postawy ciała, co znajduje szerokie zastosowanie w medycynie zar&oacute;wno jako terapia, jak i w działaniu prewencyjnym. Sztuka ta wymaga dokładności i precyzji więc może być stosowana jako narzędzie do oceny osłabienia lub uszkodzenia ośrodka neuromotorycznego oraz rozległości problemu. Dave Finnigan w wyniku swojego dużego doświadczenia na polu wdrażania żonglerki w szkołach zwraca uwagę na fakt, iż już w ciągu pierwszych minut zajęć jest w stanie określić, kt&oacute;re z dzieci na polu rozwoju zdolności motorycznych są daleko w tyle za r&oacute;wieśnikami. Sami żonglerzy twierdzą, iż żonglerka jest doskonałą formą redukcji stresu i sposobem na odprężenie. Wprowadza ona w stan tzw. zrelaksowanej koncentracji, podczas kt&oacute;rej umysł i ciało są jednocześnie aktywne i spokojne. Żonglerka sprawdza się jako doskonała forma terapii z upośledzonymi, kalekimi dziećmi i dorosłymi. </p><p align="justify">Psychologowie i pedagodzy coraz częściej zalecają je przy leczeniu wielu zaburzeń. W Brytyjskim Centrum Leczenia Dysleksji w Kenilworth w Anglii, prowadzone są zajęcia terapeutyczne polegające na łapaniu piłeczek. Ta metoda stosowana jest także w pracy z dziećmi cierpiącymi na zesp&oacute;ł ADHD. Łapanie i wyrzucanie wolno opadającej nylonowej chusty może być dla wielu ciężej upośledzonych dzieci ich pierwszym doświadczeniem na zasadzie &bdquo;podrzuć-to-i-złap-to&rdquo;. Stosować ją można także w rehabilitacji po kontuzjach i wypadkach, a także w pracy ze zniedołężniałymi ludźmi oraz pacjentami po traumatycznych przeżyciach. </p><p align="justify">Dr Steve Allen&rsquo;a Jr., kt&oacute;ry jest uznanym psychologiem na polu walki ze stresem, twierdzi że żonglerka &bdquo;oddaje z powrotem kreatywne działanie typowo dziecięcej, czystej niemądrości&rdquo; (tłumaczenie własne). Jego najważniejsza maksyma kt&oacute;rą raczy wszystkich swoich pacjent&oacute;w brzmi: &bdquo;niech sprawia Ci to radość&hellip; i daje dużo zabawy!&rdquo; (tłumaczeni własne). Jego celem nie jest nauka żonglerki jako takiej. Wykorzystuje on ją tylko jako narzędzie do szerzenia zabawy i uśmiechu, ponieważ jak udowadnia, daje to istotne biologiczne korzyści. </p><p align="justify">Orrel Lanter, w swoim artykule pt. &bdquo;Potęga śmiechu i zabawy&rdquo;, przytacza postacie trzech &bdquo;żonglujących doktor&oacute;w&rdquo;. Są to: wspomniany wyżej dr Allen, dr Simonton, oraz dr Berkowitz. Ostatni z nich, po dw&oacute;ch latach stosowania na sobie żonglerki jako formy złagodzenia stresu w trakcie swojej byłej pracy w pogotowiu, osiągnąwszy wysoki poziom umiejętności, rozpoczął jej uczyć także swoich pacjent&oacute;w. Podczas konferencji w Instytucie Rozwoju Ludzkich Zachowań (z ang &ldquo;The Institute for the Advancement of Human Behaviors&#39;) w San Francisco, w trakcie co p&oacute;łrocznych seminari&oacute;w pt. &bdquo;Potęga Śmiechu i Zabawy&rdquo;, dr Berkowitz rozpoczął sw&oacute;j wykład pt. &bdquo;Żonglerka to dobre lekarstwo na wszystko&rdquo; pokazem żonglerki za pomocą stetoskopu, metalowego nocnika oraz dużej strzykawki. Cytując: &bdquo;Żonglerka jest metaforą odrzucenia ciężaru problem&oacute;w kt&oacute;re sami sobie sprawiamy&rdquo;. Prowadzi on warsztaty dla personelu szpitali i korporacji, kt&oacute;re mają na celu zmniejszyć ich stres wynikły z charakteru pracy. Dr Carl Simonton jest pionierem na polu zwalczania stresu u chorych na raka. Zaznacza on, że w walce z tą chorobą bardzo istotna jest wyobraźnia i śmiech. Prowadzone przez niego od wielu lat badania odkrywają wielki wpływ emocji i uczuć na zdrowie. Po zapoznaniu się z przypadkiem Normana Cousins&rsquo;a z 1979 r., kt&oacute;ry dokonał &bdquo;samo uleczenia&rdquo; i napisał książkę &bdquo;Anatomia Choroby&rdquo;, przedstawiającą śmiech jako broń w wygranej walce z nieuleczalną chorobą, dr Simonton rozpoczął badania w swojej klinice w Californii. Swoim pacjentom proponuje on nietypową kurację śmiechem, w tym naukę żonglerki, w celu złagodzenia nieustępliwego b&oacute;lu oraz oddalenia strachu przed przerzutami. Deklaruje on, iż &bdquo;śmiech i zabawa przełamują poczucie beznadziei&rdquo;. Także w Polsce od kilku lat istnieje fundacja dr Clown zajmująca się terapią śmiechem. Młodzi ludzie, gł&oacute;wnie studenci, odwiedzają chore dzieci w szpitalach dziecięcych w przebraniach clown&oacute;w. Śmiech pozwala dzieciom zapomnieć o przykrych sprawach związanych z bytnością w szpitalu. Nie dziwi więc fakt, iż wartość żonglowania docenia coraz większa grupa lekarzy i terapeut&oacute;w na całym świecie.</p><h2><strong class="blog_more" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: red; font-family: Verdana">2. Nauka</strong><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana"><span class="category">&nbsp;</span></span></h2><p align="justify"><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana"><br /></span>Nawiązując do Mirosława Urbana i jego artykułu pt. &bdquo;Nowe wymiary sztuki żonglowania&rdquo; faktem jest, iż w XX w. żonglowanie wielokrotnie stanowiło podstawę do badania innych, bardziej złożonych zagadnień. Żonglerkę wykorzystano między innymi badając sposoby poruszania się człowieka i koordynacji ruchu jego kończyn. Pierwsze naukowe opracowania traktujące o żonglowaniu pochodzą z 1903 autorstwa Edgara Jamesa Swifta. Opublikował on artykuł w &bdquo;American Journal of Psychology&rdquo; opisujący proces nauki podrzucania dw&oacute;ch kul jedną ręką przez student&oacute;w. W latach 40. i 50. XX wieku powstały pierwsze komputery do obliczania trajektorii rzucanych obiekt&oacute;w. Wykorzystywano żonglerkę także do og&oacute;lnych por&oacute;wnań nabywania nowych umiejętności motorycznych. Inna dziedzina to robotyka i konstrukcja żonglujących maszyn w celu optymalizacji zasad sterowania mechanizmami w czasie rzeczywistym. </p><p align="justify">W latach 80. w Massachusetts Institute of Technology, matematyk prof. Claude Shannon zbudował pierwsze maszyny do żonglowania i sformułował teorię żonglerską pod nazwą &bdquo;Juggling Theory&rdquo;, kt&oacute;ra wyznacza relacje pomiędzy pozycją piłek a ruchem rąk. Definiuje ona zależności pomiędzy czasem jaki spędza piłka w powietrzu, a czasem w kt&oacute;rym ręce są puste lub zajęte. Szczeg&oacute;łowym badaniom poddano także spos&oacute;b w jaki ludzie uczą się żonglować. Lata 80. przyniosły rozw&oacute;j tzw. matematyki żonglowania. Niezależnie od siebie, tr&oacute;jka naukowc&oacute;w stworzyła opis schematu żonglowania, kt&oacute;ry jest zapisem zmian położeń obiekt&oacute;w z uwzględnieniem kolejności w jakiej przedmioty są wyrzucane i chwytane. Ich nazwiska to Paul Klimek z University of California w Santa Cruz, Bruce Tiemann z California Institute of Technology oraz Michael Day z Uniwersytetu w Cambridge.&nbsp;</p><h2><strong class="blog_more" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: red; font-family: Verdana">3. Edukacja</strong><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp;</span></h2><p align="justify"><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana"><br /></span>Amerykańska specjalistka od wychowania fizycznego i sprawności ruchowej Carole Smith przeprowadziła badania, z kt&oacute;rych wynika, iż dzięki pozytywnemu jej wpływowi na koordynację wzrokowo- ruchową żonglerka usprawnia umiejętność czytania i pisania. Stosowana jest ona w terapiach z dziećmi mającymi problemy na tym polu oraz na kursach szybkiego czytania. Gdy stosowana np. w przerwach od nauki, aktywacja i synchronizacja obu p&oacute;łkul w trakcie tej niewinnej zabawy wpływa pozytywnie na pamięć i koncentrację. Skutkuje to poprawą wynik&oacute;w w nauce. Żonglując przyswaja się modele oraz strategie uczenia się. Rozwija się cierpliwość, determinację i up&oacute;r w dążeniu do celu. </p><p align="justify">Żonglerka uczy, iż tylko wytrwała i ciężka praca przynosi efekty. Zapewnia uczucia sukcesu i zadowolenia odczuwane po przyswojeniu nowego triku oraz nakłania do stawiania sobie kolejnych, długofalowych wyzwań. Wiele szk&oacute;ł na całym świecie prowadzi zajęcia z żonglowania. W USA, osobą kt&oacute;ra włożyła największy wkład we wdrażanie żonglerki do szk&oacute;ł, jest Dave Finnigan. Prowadzi on autorski program &bdquo;Juggling for Success&rdquo;, kt&oacute;rego celem jest promocja i nauczanie żonglowania jako metody rozwojowo- terapeutycznej. Od końca lat 70. wprowadził on sw&oacute;j program do ponad 2000 szk&oacute;ł w całym USA i 12 innych państwach. Co roku Finnigan powiększa tę liczbę o około 100 przybytk&oacute;w edukacji. Proponuje on żonglerkę studentom i uczniom na wszystkich poziomach edukacji. Cytując jego słowa: &bdquo;Ja nie uczę żonglerki, ja uczę sukcesu&rdquo;. W Polsce także w ostatnich latach wiele szk&oacute;ł wdraża żonglerkę jako dodatkową formę zajęć pozalekcyjnych. Za przykłady niech posłużą gimnazjum w Malechowie koło Koszalina oraz I Społeczna Szkoła Podstawowa w Lublinie.<strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp;<br /></strong><strong class="category" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: red; font-family: Verdana"><br /></strong></p><h2><strong class="category" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: red; font-family: Verdana"><span class="blog_more">4. Praca</span></strong><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp;</span></h2><p align="justify"><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana"><br /></span>Żonglerka może służyć jako idealny spos&oacute;b na przerwę w trakcie stresującej pracy biurowej. Przywraca ona niezbędne uczucie spokoju i porządku. Żonglerka działa pobudzająco na uśpione od wielogodzinnej pozycji siedzącej ciało, przyspiesza krążenie oraz oczyszcza umysł. Dlatego też żonglowanie staje się coraz bardziej popularne wśr&oacute;d ludzi dorosłych, zainteresowanych rozwojem własnych możliwości. Od początku lat 80-tych dwudziestego wieku uczą się go menedżerowie i pracownicy firm w ramach seminari&oacute;w i warsztat&oacute;w poświęconych rozwojowi osobistemu, zarządzaniu czasem czy realizacji projekt&oacute;w. </p><p align="justify">W Zachodniej Europie i Stanach Zjednoczonych na szkoleniach organizowanych przez firmy dla swoich pracownik&oacute;w prowadzone są treningi żonglowania. W nawiązaniu do autor&oacute;w artykułu ,,Żonglowanie sprzyja m&oacute;zgowi&quot;, w wielu instytucjach takich jak Bell Labs, Microsoft, Apple Corporation, czy Massachusetts of Technology tworzy się kluby żonglerskie. Coraz częściej umiejętność żonglowania zaliczana jest do obowiązkowych, a co najmniej pożądanych, kompetencji kadry kierowniczej. W wypadku gdy praca wymaga wysokich umiejętności manualnych, żonglerkę można wykorzystać jako spos&oacute;b na poprawienie zręczności i refleksu. W wypadku zawod&oacute;w wymagających bardzo dużej precyzji i pewności ruch&oacute;w takich jak: chirurg, dentysta, pilot samolotu, kierowca, operator ciężkiego ekwipunku, mechanik itp. nie można niedoceniać jej pozytywnego wpływu na organizm. Wykształcanie dwuręczności, cierpliwości, poszerzanie pola widzenia i poprawienie wyczucia przestrzeni są bardzo pożądane przez wiele ważnych dla społeczeństwa zawod&oacute;w i stanowisk.<strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp;<br /><br /></strong></p><h2><strong class="blog_more" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: red; font-family: Verdana">5. Czas wolny</strong><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp;</span></h2><p align="justify"><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana"><br /></span>Żonglerka jest doskonałym i tw&oacute;rczym sposobem na spędzanie czasu wolnego. Tak jak dołączenie każdej kolejnej piłeczki wymaga reorganizacji całej sekwencji ruch&oacute;w, tak wprowadzenie nowych obowiązk&oacute;w zmusza do dokonywania zmian w dotychczasowym planie codziennych zajęć. W żonglerce, tak jak w życiu, istnieje potrzeba harmonijnego i sp&oacute;jnego zgrania całości. Wykształca to umiejętność skutecznego planowania dnia, a co za tym idzie wydzielenia niezbędnego czasu wolnego. Doskonałym przykładem na żonglerkę jako hobby jest obrazek, jaki można zobaczyć w Golden Gate Park w San Francisco, opisywany przez Rega Boltona. W każdą sobotę, gdy pogoda na to zezwala, zbierają się tam rzesze ludzi w r&oacute;żnym wieku, r&oacute;żnego koloru sk&oacute;ry i stanu materialnego, spędzające wsp&oacute;lnie czas na żonglerce. Towarzystwo tego typu cechuje się dużą otwartością na nowych adept&oacute;w tej sztuki, a wsp&oacute;lne podnoszenie umiejętności sprzyja powstawaniu przyjaźni. Tego typu spotkania odbywają się oczywiście na całym świecie, także w większości polskich, dużych miast.<strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp;<br /><br /></strong></p><h2><strong class="blog_more" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: red; font-family: Verdana">6. Sport</strong><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana" class="blog_more">&nbsp;</span></h2><p align="justify"><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana" class="blog_more"><br /></span>Na szkolnych zajęciach z wychowania fizycznego duży nacisk kładziony jest na umiejętności rzucania, podkręcania i łapania piłki. Umiejętność żonglowania większą niż jeden ilością przedmiot&oacute;w, rozwija koordynację pomiędzy ośrodkami wzroku i ruchu oraz pozytywnie wpływa na umiejętność gry w r&oacute;żnego rodzaju gry zespołowe. Za pomocą specjalnych, ciężkich piłek i innych obiekt&oacute;w, możliwy jest trening kondycyjny rozwijający muskulaturę i wytrzymałość. W połączeniu z żonglerką, bieganie także jest efektywnym treningiem kondycyjnym rozwijającym zar&oacute;wno g&oacute;rne jak i dolne partie mięśni. </p><p align="justify">Żonglerka, tak jak sztuki walki, łączy sprawność fizyczną z harmonią wewnętrzną. W odr&oacute;żnieniu od większości innych popularnych sport&oacute;w, żonglerka jest sportem prywatnym, osobistym, w kt&oacute;rym nie rywalizuje się z nikim, za wyjątkiem praw grawitacji i indywidualnych słabości. Nawiązując do artykułu Wesa Kobylaka, toczone są dyskusje pomiędzy ważnymi członkami IJA na temat traktowania żonglerki jako swoistej dyscypliny sportowej. Faktem jest, iż organizacja corocznych zawod&oacute;w w USA bardzo pomogło spopularyzować tę sztukę. Europejczycy także mają swoje mistrzostwa, &ldquo;Cirque de Demain&rdquo; we Francji oraz zawody w Monte Carlo mają dłuższą historię niż amerykańska impreza. Temat traktowania żonglowania jako sportu poruszył Francois Chotard w artykule opublikowanym dla magazynu &bdquo;Kaskade&rdquo;. Wstęp artykułu &bdquo;Olimpiada dla olimpijczyk&oacute;w&rdquo; wyraża marzenie wielu żongler&oacute;w, aby ich ukochana dyscyplina, w takiej czy innej formie, znalazła się wśr&oacute;d sport&oacute;w olimpijskich.</p><h2><strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: red; font-family: Verdana"><span class="blog_more">7. Muzyka</span></strong></h2><p align="justify"><strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: red; font-family: Verdana"><br /></strong>Wbrew pozorom istnieje tu cecha wsp&oacute;lna jeżeli chodzi o og&oacute;lną naturę tych odmiennych sfer życia, a jest to mianowicie rytmika. Dave Finnigan pisze o rytmicznym charakterze żonglowania i poleca naukę z muzyką w tle. Żonglować można w prawie każdym tempie wprowadzając modyfikacje co do wielkości wzoru żonglerskiego. Tworzy się swego rodzaju wizualna symfonia i dostarcza to swego rodzaju &bdquo;muzykę dla oczu&rdquo;. Nauka żonglowania przebiega w podobny spos&oacute;b na zasadzie &bdquo;krok-po-kroku&rdquo; jak nauka gry na instrumencie. W połączeniu z muzyką, żonglerka może być bardzo satysfakcjonującą i efektowną synergią dw&oacute;ch r&oacute;żnych gałęzi sztuki.<strong style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana">&nbsp;<br /><br /></strong></p><h2><strong class="blog_more" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; color: red; font-family: Verdana">8. Resocjalizacja i wojsko</strong><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana"><span class="blog_more">&nbsp;</span></span></h2><p align="justify"><span style="font-size: 8pt; color: black; font-family: Verdana"><br /></span>Dave Finnigan jest przekonany, iż żonglerka zdecydowanie powinna być częścią więziennych program&oacute;w rekreacyjnych. Przemawiają za tym fakty, iż jest działalnością zupełnie nieagresywną oraz wymagającą pełnej koncentracji. Więźniowie mają w celach mn&oacute;stwo czasu wolnego i żonglerka mogła by idealnie wypełnić lukę w strukturze ich potrzeb rekreacyjnych. Wojsko powinno rozważyć wprowadzenie obowiązkowej nauki oraz regularnych ćwiczeń z żonglowania dla wszystkich rekrut&oacute;w. Szybki refleks, dobra koordynacja, szerokie pole widzenia oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji w stresujących sytuacjach wykształcane przez żonglerkę są cechami dobrego żołnierza.<br /><br />Tekst pochodzi z pracy magisterskiej autora &quot;Żonglerka jako forma aktywności rekreacyjnej&quot;.</p>',`state` = 1,`sectionid` = 7,`mask` = 0,`catid` = 18,`created` = '2007-09-30 01:31:51',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Paweł Grabowski',`modified` = '2009-02-24 16:36:48',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '1999-11-30 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 31,`parentid` = 0,`ordering` = 1,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 1151 WHERE `jos_content`.`id` = 18;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 19,`title` = 'Powstaje Cyrk Animé!',`title_alias` = '',`introtext` = '<table border="0"> <tbody><tr><td width="580"><div align="justify"> </div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoBodyText2" align="justify">Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie... i cyrkowo!&nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoBodyText2" align="justify">&nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoBodyText2" align="justify">...własnie jesteście świadkami powstania Cyrku Anim&eacute; .inspiracja. animacja. edukacja. Jego nazwa pochodzi od francuskiego słowa &lsquo;anim&eacute;&rsquo; co oznacza żywy, ożywiony, ruchliwy, pełen życia. Taki właśnie cyrk chcemy sami tworzyć. Cyrk nowoczesny, kt&oacute;ry pobudza do działania wszystko co napotka na swojej drodze, kt&oacute;ry zarazem zachęca do własnej aktywności, do przełamywania barier, jak i do robienia i pr&oacute;bowania w życiu zawsze czegoś nowego. Żyj i dziel się, odkrywaj i pr&oacute;buj, przemierzaj i patrz.</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoBodyText2" align="justify">&nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoBodyText2" align="justify">Chcielibyśmy zaprosić Was do tworzenia razem z nami, do działania&nbsp;oraz inspirowania siebie i innych...</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoBodyText2">&nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoBodyText2" align="center">&nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoBodyText2" align="center">&nbsp;</p> </td></tr></tbody></table>',`fulltext` = '',`state` = 1,`sectionid` = 17,`mask` = 0,`catid` = 15,`created` = '2007-10-28 01:42:23',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2008-10-27 00:21:05',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '1999-11-30 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=0\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=0\nauthor=0\ncreatedate=0\nmodifydate=0\npdf=0\nprint=0\nemail=0\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 35,`parentid` = 0,`ordering` = 2,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 91 WHERE `jos_content`.`id` = 19;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 27,`title` = 'LED - próbki świetlne - galeria',`title_alias` = '',`introtext` = '{gallery}led{/gallery}',`fulltext` = '',`state` = 0,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 19,`created` = '2007-05-25 01:00:00',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2010-07-01 15:08:29',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '1999-11-30 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=1\nsection_link=1\ncategory=1\ncategory_link=1\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 10,`parentid` = 0,`ordering` = 38,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 309 WHERE `jos_content`.`id` = 27;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 29,`title` = 'Kuglarskie życie w Pisarzowej - galeria',`title_alias` = '',`introtext` = '{gallery}zycie{/gallery}',`fulltext` = '',`state` = 0,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 19,`created` = '2007-09-30 02:33:33',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2010-07-01 15:08:44',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '1999-11-30 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=1\nsection_link=1\ncategory=1\ncategory_link=1\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 3,`parentid` = 0,`ordering` = 36,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 362 WHERE `jos_content`.`id` = 29;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 20,`title` = 'Kształtowanie bańki - galeria',`title_alias` = 'Kształtowanie bańki',`introtext` = '{gallery}banki{/gallery}',`fulltext` = '',`state` = 1,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 19,`created` = '2007-05-06 11:06:02',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2008-10-25 09:45:08',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '1999-11-30 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=1\nsection_link=1\ncategory=1\ncategory_link=1\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 5,`parentid` = 0,`ordering` = 41,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 546 WHERE `jos_content`.`id` = 20;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 21,`title` = ' Altergrawitacja - zlot kuglarzy w Toruniu - GALERIA',`title_alias` = '',`introtext` = '<p>{gallery}altergrawitacja3{/gallery}</p>',`fulltext` = '',`state` = 0,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 19,`created` = '2007-05-28 21:30:13',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2010-07-01 15:07:56',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '1999-11-30 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=1\nsection_link=1\ncategory=1\ncategory_link=1\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 18,`parentid` = 0,`ordering` = 31,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 483 WHERE `jos_content`.`id` = 21;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 22,`title` = 'GALERIA - III Środkowo Europejskie Spotkania Teatralno Cyrkowe - Wrocław 2007',`title_alias` = '',`introtext` = '<p align="left">&nbsp;Wrocław, 07-10 czerwca 2007</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">{gallery}sestc_3{/gallery}</p>',`fulltext` = '',`state` = 0,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 19,`created` = '2007-06-15 21:23:21',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2009-08-24 07:37:58',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '1999-11-30 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=1\nsection_link=1\ncategory=1\ncategory_link=1\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 13,`parentid` = 0,`ordering` = 33,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 212 WHERE `jos_content`.`id` = 22;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 28,`title` = 'Latające maczugi - galeria',`title_alias` = '',`introtext` = '{gallery}maczugi{/gallery}',`fulltext` = '',`state` = 1,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 19,`created` = '2007-04-15 02:30:56',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2008-10-25 09:44:23',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '1999-11-30 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=1\nsection_link=1\ncategory=1\ncategory_link=1\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 3,`parentid` = 0,`ordering` = 37,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 516 WHERE `jos_content`.`id` = 28;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 26,`title` = 'Poi, poi akszyn',`title_alias` = 'Lotnisko w Bielsku-Białej',`introtext` = '{gallery}lotnisko{/gallery}',`fulltext` = '',`state` = -2,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 19,`created` = '2007-03-15 02:21:59',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Grzesiek i Baka',`modified` = '0000-00-00 00:00:00',`modified_by` = 0,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 1,`parentid` = 0,`ordering` = 0,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 1 WHERE `jos_content`.`id` = 26;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 23,`title` = 'Rekordy żonglerskie',`title_alias` = '',`introtext` = 'Rekordy żonglerskieRekordy żonglerskieRekordy żonglerskieRekordy żonglerskie',`fulltext` = '',`state` = -2,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 22,`created` = '2007-10-27 15:10:39',`created_by` = 62,`created_by_alias` = '',`modified` = '0000-00-00 00:00:00',`modified_by` = 0,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=0\nitem_title=0\nlink_titles=0\nintrotext=0\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=0\nauthor=0\ncreatedate=0\nmodifydate=0\npdf=0\nprint=0\nemail=0\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 1,`parentid` = 0,`ordering` = 0,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 0 WHERE `jos_content`.`id` = 23;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 24,`title` = 'Warsztaty letnie w Pisarzowej - galeria',`title_alias` = '',`introtext` = '{gallery}warsztaty_letnie{/gallery}',`fulltext` = '',`state` = 0,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 19,`created` = '2007-09-04 01:38:45',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2009-08-24 07:34:46',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '1999-11-30 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=1\nsection_link=1\ncategory=1\ncategory_link=1\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 3,`parentid` = 0,`ordering` = 40,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 202 WHERE `jos_content`.`id` = 24;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 30,`title` = 'IV Środkowo Europejskie Spotkania Teatralno Cyrkowe',`title_alias` = '',`introtext` = '<br /><!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:595.3pt 841.9pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --><p class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 8pt">W tym roku IV Środkowo Europejskie Spotkania Teatralno Cyrkowe zagościły w malowniczej wiosce niedaleko Kłodzka, w Srebnej G&oacute;rze. Wszystko odbyło się na kąpielisku, gdzie mieścił się cały ob&oacute;z uczestnik&oacute;w i namioty cyrkowe oraz w salach teatr&oacute;w &quot;Chorea&quot; (Aniołek) i &quot;Brama&quot;, kt&oacute;re na ten okres stały się przestrzenią warsztatową i treningową. </span></p>',`fulltext` = '<span style="font-size: 8pt">Na kilka dni organizatorzy czyli wrocławskie stowarzyszenia Kejos The-At-Er oraz Przestrzeń po raz kolejny dali nam szanse uczestniczenia w spotkaniach, na kt&oacute;re zjeżdżają artyści, pasjonaci i amatorzy sztuk cyrkowych, teatru ruchu, tańca. W ciągu czterech dni działo się wiele, a my mieliśmy ponownie szansę temu wszystkiemu przyjrzeć się bliżej jako wolontariusze oraz prowadzący warsztaty cyrkowe dla dzieci i młodzieży. R&oacute;wnież i w tym roku frekwencja dzieci podczas zajęć była wysoka, a zabawa gwarantowana.</span><p class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 8pt">Co do atrakcji i stałych element&oacute;w konwencji cyrkowych była scena renegade, gdzie wystąpić m&oacute;gł każdy bez </span><span style="font-size: 8pt">względu na to czy miał gotowy numer czy tylko chciał pokazać głupią sztuczkę. Odbyła się r&oacute;wnież parada ulicami Kłodzka oraz występy uliczne jej towarzyszące. Pogoda była piękna, a występy zagranicznych ulicznik&oacute;w, czyli Frizzo z Włoch oraz Mike&rsquo;a Rollinsa (USA) zachwyciły pomysłami i humorem nas wszystkich, uczestnik&oacute;w, przechodni&oacute;w, turyst&oacute;w. Gala to oczywiście gł&oacute;wne wydarzenie spotkań. W tym roku namiot został wypełniony po brzegi, a artyści pokazali co znaczy profesjonalizm, śmiech i technika w cyrku. Pomimo, że klimat był bardzo kameralny,<span>&nbsp; </span>to występy zapierały dech w piersiach. </span></p><p class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 8pt">Wszystko to przeplatało się z wieloma innymi interesującymi wydarzeniami IV ŚESTC, takimi jak istnie kobiecy spektakl teatralny Mamaryba, bardzo energetyczny koncert grupy Gurzuff z Białorusi, liczne warsztaty cyrkowe, teatralne, taneczne oraz ruchowe, program dla dzieci, igrzyska żonglerskie a wieczory umilali jak zwykle DJ- je.</span></p><p class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 8pt">Wrażeń i atrakcji było tak wiele, że trudno to opisać w kilku zdaniach, tam po prostu trzeba być i to wszystko przeżyć!!! Do zobaczenia za rok!!! </span></p><p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" align="justify">{gallery}4sesct_warsztaty{/gallery} </p><p align="justify">&nbsp;</p>',`state` = 1,`sectionid` = 1,`mask` = 0,`catid` = 14,`created` = '2008-08-25 23:31:09',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Srebrna Góra,10-13 lipca 2008',`modified` = '2010-06-30 16:59:44',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2008-08-25 23:29:31',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=0\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 19,`parentid` = 0,`ordering` = 68,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 415 WHERE `jos_content`.`id` = 30;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 33,`title` = 'Warsztaty cyrkowe podczas IV ŚESTC - galeria',`title_alias` = '',`introtext` = '<p>&nbsp;Warsztaty cyrkowe dla dzieci w ramach IV Środkoeuropejskich Spotkań Cyrkowo Teatralnych w Srebrnej G&oacute;rze</p><p>&nbsp;</p><p>{gallery}4sesct_warsztaty{/gallery}</p>',`fulltext` = '',`state` = 0,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 19,`created` = '2008-07-10 01:00:00',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2010-07-01 15:08:49',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2008-10-25 01:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=1\nsection_link=1\ncategory=1\ncategory_link=1\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 7,`parentid` = 0,`ordering` = 35,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 342 WHERE `jos_content`.`id` = 33;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 34,`title` = 'Animé w akcji',`title_alias` = '',`introtext` = '<p>{gallery}anime{/gallery}</p>',`fulltext` = '',`state` = 1,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 19,`created` = '2008-10-26 01:00:00',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2010-03-03 09:16:04',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2008-10-26 20:48:13',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 5,`parentid` = 0,`ordering` = 34,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 513 WHERE `jos_content`.`id` = 34;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 35,`title` = 'Portrety cyrkowe',`title_alias` = '',`introtext` = '{gallery}portrety{/gallery}',`fulltext` = '',`state` = 1,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 19,`created` = '2008-10-27 01:00:00',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2010-03-01 19:45:31',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2008-10-27 01:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=0\nmodifydate=0\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 7,`parentid` = 0,`ordering` = 32,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 575 WHERE `jos_content`.`id` = 35;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 31,`title` = 'Rozszerzamy naszą działalność !!!',`title_alias` = '',`introtext` = '<table border="0"> <tbody><tr><td width="580"><div align="justify"><!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:595.3pt 841.9pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --></div><p class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 8pt">Mamy bardzo dobrą nowinę zar&oacute;wno dla nas, jak i dla was...</span></p><p class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 8pt">Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środk&oacute;w unijnych na prowadzenie i rozszerzenie działalności Cyrku Anim&eacute; dzięki czemu już niebawem będziemy dysponowali duuużą ilością sprzętu cyrkowego co pozwoli rozwinąć nam skrzydła. Będą kolorowe piłeczki, obręcze, maczugi do podrzucania, diabola, wstążki do machania, szczudła dziecięce, i nawet lina do chodzenia !!!</span></p><p class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 8pt">Będzie więcej warsztat&oacute;w, więcej radości, śmiechu, zabawy i cyrku, dzieciaki już się cieszą :) </span></p></td></tr></tbody></table>',`fulltext` = '',`state` = 1,`sectionid` = 17,`mask` = 0,`catid` = 15,`created` = '2008-09-01 01:00:00',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2008-11-29 16:11:03',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2008-09-01 01:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 28,`parentid` = 0,`ordering` = 3,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 86 WHERE `jos_content`.`id` = 31;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 36,`title` = 'O nas w Dzienniku Polskim :)',`title_alias` = '',`introtext` = '<p>Oto kr&oacute;tka historia naszego cyrku oczami Moniki Kowalczyk, reporterki Dziennika Polskiego...<br />&nbsp;</p><div align="center">(proszę kliknąć na publikacji)<br /></div><p align="center">&nbsp;<a href="/pliki/dziennik.pdf" target="_blank"><img src="/gfx/dziennik.jpg" alt=" " width="400" height="523" /></a></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><h2 style="color: #000099" class="category" align="center"><a href="index.php?option=com_content&amp;task=section&amp;id=2&amp;Itemid=41" target="_top">Przejdź do naszej oferty cyrkowej ! </a> </h2><p>&nbsp;</p><h2 style="color: #000099" class="category" align="center"><a href="index.php?option=com_content&amp;task=blogsection&amp;id=18&amp;Itemid=119" target="_top">Przejdź do naszej Galerii Zdjęć !! </a></h2><p>&nbsp;</p><h2 style="color: #000099" class="category" align="center"><a href="index.php?option=com_content&amp;task=category&amp;sectionid=1&amp;id=14&amp;Itemid=108" target="_top">Przejdź do dotychczasowych naszych działań !!! </a></h2> <p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p>',`fulltext` = '',`state` = 0,`sectionid` = 3,`mask` = 0,`catid` = 3,`created` = '2008-11-29 16:13:23',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Monika Kowalczyk',`modified` = '2009-07-05 22:01:42',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2008-11-29 16:11:38',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=1\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 15,`parentid` = 0,`ordering` = 2,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 133 WHERE `jos_content`.`id` = 36;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 32,`title` = 'GALERIA - IV Środkowo Europejskie Spotkania Cyrkowo Teatralne w Srebrnej Górze',`title_alias` = '',`introtext` = '<p>Srebrna G&oacute;ra, 10-13 lipca 2008 </p><p>&nbsp;</p><p>{gallery}4sesct{/gallery}</p>',`fulltext` = '',`state` = 0,`sectionid` = 18,`mask` = 0,`catid` = 19,`created` = '2008-07-09 01:00:00',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2010-07-01 15:07:44',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2006-10-24 01:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=1\nsection_link=1\ncategory=1\ncategory_link=1\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 9,`parentid` = 0,`ordering` = 30,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 385 WHERE `jos_content`.`id` = 32;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 37,`title` = 'Fotografia - Znikający Cyrk 2005, Rafał Milach',`title_alias` = '',`introtext` = '<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument>  <w:View>Normal</w:View>  <w:Zoom>0</w:Zoom>  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>  <w:DoNotOptimizeForBrowser/> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} -->  <p class="MsoNormal" align="justify">Przez ponad 40 lat z jedyną w Polsce bazą cyrkową w Julinku pod Warszawą związanych było setki artyst&oacute;w cyrkowych. W okresie świetności w kompleksie pracowało do 1500 pracownik&oacute;w. Dzisiaj baza cyrkowa świeci pustkami. Zamknięty od ponad 10 lat olbrzymi obiekt popada w ruinę i zapomnienie. Przy okazji realizacji reportażu o zamkniętej bazie Rafał Milach zaprosił kilku artyst&oacute;w cyrkowych żeby sfotografować ich w miejscu, gdzie niekt&oacute;rzy z nich przepracowali ponad 30 lat.</p> ',`fulltext` = '<p align="justify">&nbsp;</p><table border="0" width="676" align="justify" style="height: 1964px"><tbody><tr><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2005/znikajacy_cyrk_2005_%20%281%29.jpg" alt=" " /></p><p>Zrujnowana przechowalnia sprzętu cyrkowego&nbsp; </p></td><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2005/znikajacy_cyrk_2005_%20%282%29.jpg" alt=" " /> </p><p>Emerytowana akrobatka Anna Karpiel (66 lat). W cyrku przepracowała 38 lat. Na emeryturze od 9 lat. Jako jedna z niewielu artyst&oacute;w wciąż mieszka w służbowym mieszkaniu na terenie bazy cyrkowej </p></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2005/znikajacy_cyrk_2005_%20%283%29.jpg" alt=" " /></p><p>Stara dekoracja cyrkowa </p></td><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2005/znikajacy_cyrk_2005_%20%284%29.jpg" alt=" " /></p><p>Stare liny w przechowalni sprzętu cyrkowego</p></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2005/znikajacy_cyrk_2005_%20%286%29.jpg" alt=" " /></p><p>Dekoracja przy wjeździe do cyrku</p></td><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2005/znikajacy_cyrk_2005_%20%287%29.jpg" alt=" " /></p><p>Stary cyrkowy sprzęt na zrujnowanym zapleczu areny cyrkowej </p></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2005/znikajacy_cyrk_2005_%20%288%29.jpg" alt=" " /></p><p align="center">Stary napis na ścianie pomieszczenia technicznego </p></td><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2005/znikajacy_cyrk_2005_%20%289%29.jpg" alt=" " /></p><p align="center">Henryka Sawicka (67 lat) pozująca do portretu na<br />jednym z korytarzy prowadzących do areny gł&oacute;wnej<br />w bazie cyrkowej w Julinku. W cyrku przepracowała<br />25 lat. Jej numerem popisowym były akrobacje na<br />wrotkach. Od 12 lat pani Henryka jest na emeryturze</p></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2005/znikajacy_cyrk_2005_%20%2810%29.jpg" alt=" " /></p><p>Alfred Malecki na tle kurtyny na arenie gł&oacute;wnej</p></td><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2005/znikajacy_cyrk_2005_%20%2811%29.jpg" alt=" " /></p><p>Alfred Malecki przepracował w cyrku 47 lat, gł&oacute;wnie jako klaun. Na emeryturze jest od 3 lat</p></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2005/znikajacy_cyrk_2005_%20%2812%29.jpg" alt=" " /></p><p>Emerytowany woltyżer i nauczyciel cyrkowy Mieczysław Grzebieniowski (77 lat). W cyrku przepracował ponad 30 lat. Na emeryturze jest od 20 lat. Mieczysław Grzebieniowski mieszka niedaleko bazy cyrkowej ale wciąż wynajmuje służbowe mieszkanie na jej terenie</p></td><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2005/znikajacy_cyrk_2005_%20%2813%29.jpg" alt=" " /></p><p>Zrujnowana przechowalnia sprzętu cyrkowego </p></td></tr></tbody></table>',`state` = 1,`sectionid` = 22,`mask` = 0,`catid` = 27,`created` = '2009-02-17 18:59:26',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Rafał Milach',`modified` = '2009-09-10 16:28:46',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2009-02-17 18:59:03',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=0\nmodifydate=0\npdf=0\nprint=0\nemail=0\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 40,`parentid` = 0,`ordering` = 3,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 412 WHERE `jos_content`.`id` = 37;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 38,`title` = 'Rafał Milach - Portrety - Znikający Cyrk 2007 - WORLD PRESS PHOTO 2008 - I nagroda',`title_alias` = '',`introtext` = '<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument>  <w:View>Normal</w:View>  <w:Zoom>0</w:Zoom>  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>  <w:DoNotOptimizeForBrowser/> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} -->  <h3 class="MsoNormal">WORLD PRESS PHOTO 2008 &ndash; I nagroda w kategorii Sztuka i Rozrywka.</h3>  <p class="MsoNormal" align="justify">W ostatnich latach status artysty cyrkowego uległ znacznej dewastacji, a cyrk utracił dawną swoją renomę i popularność. Artyści, kt&oacute;rzy niegdyś błyszczeli w świetle reflektor&oacute;w, dzisiaj odeszli w zapomnienie. Do projektu autor zaprosił takich, kt&oacute;rzy przepracowali w cyrku od 20-50 lat. Niekt&oacute;rych fotografował w ich domach. Mimo, że na emeryturze od wielu lat, wciąż przechowują swoje stare kostiumy cyrkowe. Innych fotografował w bazie cyrkowej w Julinku w ich codziennych strojach. Rafał Milach chciał, żeby kontekst cyrku był widoczny w portretowanej osobie lub w jej otoczeniu. Dla wszystkich artyst&oacute;w była to jednodniowa podr&oacute;ż do przeszłości. Kilku odm&oacute;wiło udziału w projekcie. Ci, kt&oacute;rzy się zgodzili entuzjastycznie zareagowali na jego zaproszenie.</p><p class="MsoNormal" align="justify">&nbsp;</p> ',`fulltext` = '<table border="0" width="676" align="center"><tbody><tr><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2007/znikajacy_cyrk_2007_%20%281%29.jpg" alt=" " width="300" height="239" /></p><p>Kurtyna na arenie gł&oacute;wnej </p></td><td align="center" valign="top"><p><img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2007/znikajacy_cyrk_2007_%20%282%29.jpg" alt=" " width="300" height="239" /> </p><p>Stanisław Krawczyk (73) pozuje do portretu w korytarzu prowadzącym do areny gł&oacute;wnej. Przez 20 lat występował jako akrobata. Od 21 lat jest na emeryturze </p></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2007/znikajacy_cyrk_2007_%20%283%29.jpg" alt=" " width="300" height="377" /></p><p>Emerytowany woltyżer Mieczysław Grzebieniowski (79). Przepracował w cyrku ponad 30 lat. Od ponad 20 lat jest na emeryturze </p></td><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2007/znikajacy_cyrk_2007_%20%285%29.jpg" alt=" " width="300" height="377" /></p><p>Krzysztof Zieliński (71) pozuje do portretu w stroju iluzjonisty. Przez 43 lata pracy w cyrku występował jako akrobata, a p&oacute;źniej iluzjonista. Karierę artystyczną zakończył 4 lata temu </p></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2007/znikajacy_cyrk_2007_%20%289%29.jpg" alt=" " width="300" height="377" /></p><p>Stanisław Krawczyk (73) pozuje do portretu na arenie gł&oacute;wnej. Przez 20 lat występował jako akrobata. Od 21 lat jest na emeryturze </p></td><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2007/znikajacy_cyrk_2007_%20%2812%29.jpg" alt=" " width="300" height="376" /></p><p>Stanisław Kapisz (87) pozuje do portretu w swoim mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Przez 34 lata pracował w cyrku jako dyrygent orkiestry cyrkowej i kompozytor. Od 17 lat jest na emeryturze </p></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2007/znikajacy_cyrk_2007_%20%2810%29.jpg" alt=" " width="300" height="375" /></p><p>J&oacute;zef Maksymiuk (59) pozuje do portretu w swoim mieszkaniu. Przez większość swojej 25-letniej kariery artysty cyrkowego pan J&oacute;zef występował jako komik. Od 8 lat jest na emeryturze </p></td><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2007/znikajacy_cyrk_2007_%20%287%29.jpg" alt=" " width="300" height="374" /></p><p>J&oacute;zef Maksymiuk (59) pozuje do portretu w przebraniu ducha w swoim mieszkaniu. Przez większość swojej 25-letniej kariery artysty cyrkowego pan J&oacute;zef występował jako komik. Od 8 lat jest na emeryturze </p></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2007/znikajacy_cyrk_2007_%20%288%29.jpg" alt=" " width="300" height="383" /></p><p>Stanisław Krawczyk (73) pozuje do portretu na arenie gł&oacute;wnej. Przez 20 lat występował jako akrobata. Od 21 lat jest na emeryturze </p></td><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2007/znikajacy_cyrk_2007_%20%286%29.jpg" alt=" " width="300" height="381" /></p><p>Zdzisław Niemeczek (63) pozuje do portretu w stroju iluzjonisty na klatce schodowej przed swoim mieszkaniem. Przez 46 lat pracy w cyrku występował jako akrobata a p&oacute;źniej iluzjonista. Zaczął pracować w cyrku jako 10-latek. Od 8 lat jest na emeryturze </p></td></tr><tr><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2007/znikajacy_cyrk_2007_%20%2811%29.jpg" alt=" " width="300" height="246" /></p><p>J&oacute;zef Maksymiuk (59) pozuje do portretu w stroju baletnicy w swoim mieszkaniu. Przez większość swojej 25-letniej kariery artysty cyrkowego pan J&oacute;zef występował jako komik. Od 8 lat jest na emeryturze</p></td><td align="center" valign="top"><p>&nbsp;<img src="images/stories/znikajacy_cyrk/2007/znikajacy_cyrk_2007_%20%284%29.jpg" alt=" " width="300" height="240" /></p><p>Michał Mozes (75) pozuje do portretu w swojej sypialni. Przez większość swojej kariery artystycznej występował jako człowiek-guma. Występował w słynnej paryskiej Olimpii gdzie doznał kontuzji kręgosłupa i ostatecznie został zmuszony do przerwania wykonywania numeru. Od 24 lat jest na emeryturze</p></td></tr></tbody></table>',`state` = 1,`sectionid` = 22,`mask` = 0,`catid` = 27,`created` = '2009-02-17 19:31:11',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Rafał Milach',`modified` = '2009-09-10 16:29:18',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2009-02-17 19:30:20',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=0\nprint=0\nemail=0\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 39,`parentid` = 0,`ordering` = 2,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 770 WHERE `jos_content`.`id` = 38;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 39,`title` = 'test',`title_alias` = '',`introtext` = 'dfdfdfd',`fulltext` = '',`state` = -2,`sectionid` = 22,`mask` = 0,`catid` = 27,`created` = '2009-02-18 19:51:25',`created_by` = 62,`created_by_alias` = '',`modified` = '2009-02-18 19:52:25',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2009-02-18 19:51:10',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 4,`parentid` = 0,`ordering` = 0,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 0 WHERE `jos_content`.`id` = 39;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 40,`title` = 'Szkoła cyrkowa wczoraj i dziś - Kuglart 2/2007 ',`title_alias` = '',`introtext` = '',`fulltext` = '<table border="0" width="670" height="943" align="center"><tbody><tr><td><p align="center">&nbsp;Artykuł opublikowany za zgodą redakcji KUGLART. </p><p align="center">&nbsp;</p>  <p><a href="/artykuly/szkola1.jpg" target="_blank"><img src="/artykuly/szkola1m.jpg" alt=" " width="300" height="416" /></a> </p></td><td><p align="center">&nbsp;(proszę kliknąć na publikacji) </p><p align="center">&nbsp;</p><p><a href="/artykuly/szkola2.jpg" target="_blank"><img src="/artykuly/szkola2m.jpg" alt=" " width="300" height="421" /></a> </p></td></tr><tr><td>&nbsp;<a href="/artykuly/szkola3.jpg" target="_blank"><img src="/artykuly/szkola3m.jpg" alt=" " width="300" height="423" /></a> </td><td>&nbsp;<a href="/artykuly/szkola4.jpg" target="_blank"><img src="/artykuly/szkola4m.jpg" alt=" " width="300" height="429" /></a> </td></tr></tbody></table><div align="center"><br /></div>',`state` = 1,`sectionid` = 22,`mask` = 0,`catid` = 28,`created` = '2009-02-18 00:00:00',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Agnieszka Bińczycka',`modified` = '2009-09-09 18:13:39',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2009-02-18 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=0\nmodifydate=0\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 14,`parentid` = 0,`ordering` = 8,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 466 WHERE `jos_content`.`id` = 40;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 41,`title` = 'Rozmowy o cyrku z Zygmuntem Okowinskim - Kuglart 4/2007',`title_alias` = '',`introtext` = '',`fulltext` = '<div align="center"><table border="0" width="338" height="941"><tbody><tr><td><p align="center">Artykuł opublikowany za zgodą redakcji KUGLART. </p><div align="center">&nbsp;</div><div align="center">&nbsp;</div><div align="center">(proszę kliknąć na publikacji) </div><p><a href="/artykuly/polski_cyrk_1.jpg" target="_blank"><img src="/artykuly/polski_cyrk_1m.jpg" alt=" " width="300" height="424" /></a></p><p><a href="/artykuly/polski_cyrk_2.jpg" target="_blank"><img src="/artykuly/polski_cyrk_2m.jpg" alt=" " width="300" height="424" /></a> </p><p>&nbsp;</p></td><td><p>&nbsp;</p><p><a href="/artykuly/polski_cyrk_2.jpg" target="_blank"><br /></a> </p></td></tr></tbody></table></div>',`state` = 1,`sectionid` = 22,`mask` = 0,`catid` = 28,`created` = '2009-02-18 00:00:00',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Marta Kuczyńska',`modified` = '2009-09-09 18:13:25',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2009-02-18 00:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=0\nmodifydate=0\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 13,`parentid` = 0,`ordering` = 7,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 380 WHERE `jos_content`.`id` = 41;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 42,`title` = 'Ach ten cyrk i jego sztuczki - KUGLART 2/2007',`title_alias` = '',`introtext` = '',`fulltext` = '<div align="left">Artykuł wykorzystany za zgodą portalu kuglarstwo.pl, na kt&oacute;rym został umieszczony w czerwcu 2007 roku. </div><div align="center">&nbsp;</div><div align="center">&nbsp;</div><div align="center">(proszę kliknąć na publikacji) <br /></div><div align="center">&nbsp;</div><div align="center"><a href="/artykuly/ach_ten_cyrk_i_jego_sztuczki.pdf" target="_blank"><img src="/artykuly/ach_cyrkm.jpg" border="1" alt=" " width="350" height="497" /></a> </div><div align="center">&nbsp;</div>',`state` = 1,`sectionid` = 22,`mask` = 0,`catid` = 28,`created` = '2008-02-19 11:04:45',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Jacek Adamczewski',`modified` = '2009-09-09 18:12:50',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2008-02-19 11:03:33',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=0\nmodifydate=0\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 11,`parentid` = 0,`ordering` = 6,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 413 WHERE `jos_content`.`id` = 42;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 43,`title` = 'Baza cyrków wymarłych',`title_alias` = '',`introtext` = '<p align="justify">Sztuka cyrkowa w&nbsp;powojennej Polsce tworzyła się 30 km od Warszawy, w&nbsp;środku Puszczy Kampinoskiej, w&nbsp;byłych posiadłościach Michała Bersona, kt&oacute;ry przed wojną miał tu hipodrom, a&nbsp;na cześć swojej żony Julii miejsce to nazwał Julinkiem. Julinek stał się synonimem słowa cyrk. Ale nie ma już tamtego Julinka.</p>',`fulltext` = '<p align="justify"><strong>P</strong>o piętnastu latach od zlikwidowania bazy cyrkowej i&nbsp;po sześciu od zamknięcia Państwowego Studium Cyrkowego Julinek wygląda jak wymierająca osada zagubiona w&nbsp;dżungli. W&nbsp;hotelu nocują czasem robotnicy. Z&nbsp;sześciu wiat, w&nbsp;kt&oacute;rych garażowano setki woz&oacute;w cyrkowych, tylko dwie są w&nbsp;dobrym stanie. Wynajmuje je firma zajmująca się wyposażaniem w&nbsp;namioty organizator&oacute;w imprez plenerowych.</p><p align="justify"> W&nbsp;środku można doszukać się znak&oacute;w m&oacute;wiących o&nbsp;ich cyrkowym przeznaczeniu. Na drewnianych drzwiach widnieje metalowa pordzewiała tabliczka z&nbsp;napisem: &bdquo;Cyrk As&rdquo;. W&nbsp;kt&oacute;rymś z&nbsp;boks&oacute;w na ścianie jest napis wykonany czerwoną farbą: &bdquo;Rodeo konne&rdquo;. Ze strop&oacute;w zwisają dziesiątki postrzępionych konopnych sznur&oacute;w. Dyndające sczerniałe postronki wyglądają ponuro. W&nbsp;następnej wiacie znajduje się składowisko najdziwniejszych rzeczy: rozbebeszone lod&oacute;wki, podium, klatki, dziesiątki okien z&nbsp;kolorowymi nutkami na szybach i&nbsp;przedmiot przyciągający szczeg&oacute;lną uwagę &ndash; ogromna drewniana skrzynia z&nbsp;odbitym ekslibrisem przedstawiającym dwie żyrafy i&nbsp;napisem: &bdquo;R-DAM&rdquo;.</p><p align="justify"> W&nbsp;trawie walają się pojedyncze plastikowe krzesełka zapełniające niegdyś cyrkowe loże. Dwie ostatnie wiaty są już tylko wielotonową kupą betonowego gruzu. Warsztaty samochodowe niedawno się spaliły. Jeden z&nbsp;hangar&oacute;w wynajmuje firma produkująca okna dachowe. Sala gimnastyczna otoczona jest gęstym żywopłotem z&nbsp;pokrzyw. Parterowy budynek lecznicy dla zwierząt przesłaniają coraz wyższe krzaki i&nbsp;drzewa. Małą arenę por&oacute;sł dorodny bluszcz; wygląda teraz jak dobrze zamaskowany obiekt wojskowy. Stare stajnie mają powybijane szyby i&nbsp;odrapane ściany.</p><p align="justify"> Dalej stoją dziesiątki pustych klatek z&nbsp;przymocowanymi do nich tabliczkami z&nbsp;coraz mniej czytelną nazwą zwierzęcia. W&nbsp;niespodziewanie dobrym stanie zachowała się tylko duża arena.</p><h2 align="justify"> Minęło p&oacute;ł wieku i&nbsp;robi się podobnie</h2><p align="justify"> Częstym gościem w&nbsp;Julinku jest Mieczysław Grzebieniowski na stałe mieszkający w&nbsp;oddalonym o&nbsp;dziewięć kilometr&oacute;w Błoniu. Pojawia się tu co weekend. Opłaca nawet pok&oacute;j w&nbsp;baraku na terenie bazy, żeby m&oacute;c czasami przenocować. Przeżył tu bowiem młodość, został woltyżerem i&nbsp;spędził większość swojego życia.</p><p align="justify"> &ndash;<em> Po wizycie w&nbsp;cyrku zafascynowałem się numerami z&nbsp;końmi.</em> <em>Uciekłem ze śląskiego sierocińca i&nbsp;w&nbsp;1950&nbsp;r. trafiłem do Julinka</em>, <em>kt&oacute;ry w&nbsp;latach 50. nie wyglądał imponująco. Bazę stanowiły dwie stajnie i&nbsp;mała arena, pobudowane jeszcze przed wojną. Teren nieogrodzony, no w&nbsp;og&oacute;le pustka &ndash; </em>wspomina<em>.</em></p><p align="justify"> Przez pierwsze powojenne lata w&nbsp;Polsce funkcjonowały nieliczne cyrki prywatne. Praktycznie kilka skromnych namiot&oacute;w ze zdziesiątkowanymi przez lata II wojny światowej zespołami artyst&oacute;w. Ta garstka cyrk&oacute;w objeżdżających kraj w&nbsp;każdym miejscu postoju zawsze mogła liczyć na komplet widz&oacute;w.</p><p align="justify"> W&nbsp;1950&nbsp;r. wszystkie je znacjonalizowano. &Oacute;wczesny dyrektor Zakładu Widowisk Cyrkowych Leon Adamczyk otrzymał wytyczne, aby znaleźć odpowiedni teren pod budowę og&oacute;lnopolskiej bazy cyrkowej. Miejsce, do kt&oacute;rego mogłyby na zimę zjeżdżać wozy, namioty cyrkowe, zwierzyna, gdzie można by przechowywać rekwizyty i&nbsp;sprzęt techniczny. Wyb&oacute;r padł na Julinek. Olbrzymi niezagospodarowany obszar w&nbsp;Puszczy Kampinoskiej.</p><p align="justify"> &ndash; <em>Minęło p&oacute;ł wieku i&nbsp;robi się podobnie &ndash; </em>zauważa ze smutkiem pan Mieczysław i&nbsp;kontynuuje sw&oacute;j rytualny obch&oacute;d &ndash; spacer po bazie.</p><h2 align="justify"> <strong>Towarzystwo wychudzone było</strong></h2><p align="justify"> Powstawały nowe cyrki, ale brakowało artyst&oacute;w. Naprędce utworzono szkołę cyrkową. Wynajęto budynek na tzw. kolonii Julinek. Wykładowcami byli przedwojenni artyści. Dzieci, kt&oacute;re trafiały do szkoły, pochodziły przeważnie z&nbsp;ubogich rodzin. Przyuczenie w&nbsp;kr&oacute;tkim czasie do zawodu artysty cyrkowego gwarantowało pewną pracę i&nbsp;możliwość zobaczenia świata.</p><p align="justify"> &ndash;<em> Byłam p&oacute;łsierotą. Ojciec zginął na wojnie. Pięcioro nas było </em>&ndash; wspomina Henia Sawicka, jedna z&nbsp;pierwszych adeptek szkoły cyrkowej, występująca przez lata na polskich i&nbsp;zagranicznych arenach w&nbsp;numerze wrotkarskim. &ndash;<em> Adamczyk chciał pom&oacute;c rodzinie, dlatego wysłali mnie do Julinka trenować na cyrk&oacute;wkę. Siedzieliśmy przy świecach i&nbsp;lampach naftowych. Jeść nie było co. Chłopacy to strasznie głodni chodzili. Wiadomo, ćwiczenia robiły swoje. Towarzystwo wychudzone było.</em></p><p align="justify"> Uczeń kończył naukę w&nbsp;momencie, kiedy miał gotowy numer. Szkoła nie była oficjalnie plac&oacute;wką oświatową, czyli nie podlegała Ministerstwu Edukacji. Nauka odbywała się na zasadzie mistrz&ndash;uczeń. &ndash;<em> Do szkoły poszedłem w&nbsp;1956&nbsp;r., a&nbsp;w&nbsp;sezon pojechaliśmy w&nbsp;1957&nbsp;r. Robiliśmy żonglerkę zespołową w&nbsp;sześć os&oacute;b. Żaden z&nbsp;nas nie otrzymał dyplomu ukończenia szkoły</em> &ndash; m&oacute;wi Fredek Małecki, obecnie mieszkający w&nbsp;Lesznie, 3&nbsp;km od Julinka.</p><p align="justify"> Szkoła z&nbsp;prawdziwego zdarzenia powstała dopiero w&nbsp;1967&nbsp;r. jako Państwowe Studium Cyrkowe.</p><h2 align="justify"> <strong>Cyrki musiały pracować na najwyższych obrotach</strong></h2><p align="justify"> W&nbsp;julinkowym hotelu można doszukać się ślad&oacute;w świetności cyrku. W&nbsp;holu wiszą kolorowe afisze. Oglądając je łatwo uwierzyć, że cyrk w&nbsp;Polsce przeżywał prawdziwy rozkwit i&nbsp;był jedną z&nbsp;najpopularniejszych form sztuki rozrywkowej w&nbsp;latach 60., 70. i&nbsp;80.</p><p align="justify"> Istniało 10 dużych tzw. jednostek cyrkowych. Szapita, czyli namioty, były czteromasztowe, co pozwalało wykonywać wszystkie istniejące w&nbsp;sztuce cyrkowej tzw. numery g&oacute;rne, jak choćby latające trapezy, deskę akrobatyczną czy linę pionową. Podczas występ&oacute;w grała kilkunastoosobowa orkiestra. Program był przebogaty. Zawsze konie, podstawa każdego porządnego cyrku. Następnie słonie, lwy, niedźwiedzie, foki itd. Kilkunastoosobowe numery gimnastyczno-akrobatyczne, iluzjoniści, żonglerzy, linoskoczkowie, no i&nbsp;oczywiście klauni. Każdy cyrk miał swojego reżysera i&nbsp;scenografa. Było to wielkie show! </p><p align="justify"> Cyrk przyjeżdżał do miasta i&nbsp;stacjonował tam ponad miesiąc. Codziennie dawał dwa programy, na kt&oacute;rych pojawiały się komplety publiczności. Do namiot&oacute;w ciągnęli mieszkańcy z&nbsp;odległych wsi i&nbsp;miasteczek. Cyrk nie był w&oacute;wczas atrakcją zarezerwowaną tylko dla dzieci. To dorośli pragnęli obejrzeć poskramiaczy dzikich zwierząt, dowartościować się widząc nieporadność klaun&oacute;w czy też doznać przypływu adrenaliny podczas najniebezpieczniejszych trik&oacute;w. Mężczyzn przyciągały r&oacute;wnież skąpo odziane artystki.</p><p align="justify"> Programy były pod stałą kontrolą opiekun&oacute;w zatrudnionych w&nbsp;Zakładach Widowisk Cyrkowych. &ndash; <em>Cyrki musiały pracować na najwyższych obrotach </em>&ndash;<em> </em>m&oacute;wi Michał Chmielewski, absolwent reżyserii cyrkowej w&nbsp;Moskwie, pełniący funkcję reżysera widowisk cyrkowych w&nbsp;latach 1980&ndash;1989.<em> </em>&ndash;<em> Każdy reżyser miał pod sobą trzy cyrki, za kt&oacute;re odpowiadał. W&nbsp;sezonie jeździliśmy z&nbsp;komisją i&nbsp;ocenialiśmy poszczeg&oacute;lne numery. Przyznawaliśmy kategorie A, B, C i&nbsp;na podstawie tych kategorii Zakład Widowisk Cyrkowych płacił artystom odpowiednią gażę.</em></p><h2 align="justify"> <strong>Tak się kiedyś ćwiczyło!</strong></h2><p align="justify"> Henia Sawicka mieszka w&nbsp;Błoniu i&nbsp;od czasu sprzedaży samochodu nie pojawia się w&nbsp;Julinku. A&nbsp;poza tym, po co tam jeździć? Żeby patrzeć, jak wszystko marnieje? Woli w&nbsp;domowym zaciszu oczami wyobraźni oglądać sw&oacute;j Julinek. Czasem przyjdą koleżanki i&nbsp;wsp&oacute;lnie udają się w&nbsp;podr&oacute;ż do świata, kt&oacute;rego już nie ma.</p><p align="justify"> Gdy kończył się sezon, a&nbsp;było to zwykłe w&nbsp;listopadzie, artyści jechali na p&oacute;łtoramiesięczny urlop do dom&oacute;w. Ci, kt&oacute;rzy nie mieli własnych mieszkań, od razu wracali do Julinka, gdzie kwaterowali w&nbsp;barakach. Na początku stycznia wszyscy zjeżdżali się do bazy w&nbsp;Puszczy Kampinoskiej. Przez trzy miesiące trenowali i&nbsp;opracowywali nowe numery.</p><p align="justify"> Zimą Julinek stawał się tętniącym życiem miasteczkiem. Na 24-hektarowym terenie pracowało około tysiąca os&oacute;b. W&nbsp;okolicy brakowało ludzi, dlatego część pracownik&oacute;w dowożono autokarami z&nbsp;Warszawy. Baza cyrkowa była samowystarczalna. Potrafiła właściwie wyprodukować wszystko, co było potrzebne do jej funkcjonowania.</p><p align="justify"> W&nbsp;magazynach składowano maszty, krzesełka, ławeczki, areny. Warsztaty samochodowe przygotowywały do sezonu ciężar&oacute;wki i&nbsp;ciągniki. W&nbsp;szwalni cerowano szapita i&nbsp;szyto uprzęże dla zwierząt. W&nbsp;zakładzie rzemieślniczym naprawiano sprzęt. Przy dużej i&nbsp;małej arenie znajdowały się stajnie, słoniarnia, basen dla fok i&nbsp;klatki dla innych zwierząt. Nad stanem zdrowia zwierzyny czuwali weterynarze zatrudnieni w&nbsp;wybudowanej obok lecznicy. Julinek miał swoją kotłownię, kuchnię, stoł&oacute;wkę, budynek administracyjny i&nbsp;hotel, w&nbsp;kt&oacute;rym mieszkali artyści. Był największą bazą cyrkową w&nbsp;Europie.</p><p align="justify"> Zatem w&nbsp;jednym miejscu przez trzy miesiące przebywali ze sobą wszyscy polscy artyści cyrkowi. Ludzie areny byli artystami o&nbsp;r&oacute;żnorodnych temperamentach. Wieczorami, żeby odreagować napięcie spowodowane skomplikowanymi ćwiczeniami, imprezowali z&nbsp;cyrkową fantazją, uprawiali hazard. Bywały przypadki, że ktoś przegrał w&nbsp;karty samoch&oacute;d przywieziony z&nbsp;zagranicznego kontraktu. &ndash;<em> Ktoś skoczył z&nbsp;rusztowania, kogoś nożem dźgnęli, milicja przyjeżdżała. No, wiadomo, mn&oacute;stwo ludzi, r&oacute;żne charaktery. Ale cel mieli jeden. Potem szli na salę, ćwiczyli i&nbsp;przygotowywali wspaniałe numery! Byli zawodowcami. Dwa dni ich wskaz&oacute;wek r&oacute;wnało się p&oacute;łrocznej pracy z&nbsp;instruktorem &ndash; </em>wspomina Michał Chmielewski, a&nbsp;Henia Sawicka dopowiada: &ndash;<em> Niegdyś Julinek to była fabryka. Produkcja numer&oacute;w. Każdy kł&oacute;cił się o&nbsp;miejsce do ćwiczeń wielkości swojego dywanika. Sala była wypełniona po brzegi. Tak się kiedyś ćwiczyło!</em></p><h2 align="justify"> <strong>Aż korci do maczug</strong></h2><p align="justify"> Upadek bazy nastąpił w&nbsp;1990&nbsp;r. wraz z&nbsp;prywatyzacją Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, kt&oacute;re były właścicielem terenu. Do Julinka przestały przyjeżdżać cyrki. Z&nbsp;dnia na dzień zredukowano liczbę pracownik&oacute;w. Na rok przed nowym tysiącleciem padło Państwowe Studium Cyrkowe, jedyna taka plac&oacute;wka edukacyjna w&nbsp;Europie.</p><p align="justify"> W&nbsp;barakach zbudowanych w&nbsp;latach 50. mieszkają ostatni Mohikanie Julinka: byli stajenni, pracownicy techniczni, opiekunowie zwierząt i&nbsp;wdowy po artystach cyrkowych. Jeden wsp&oacute;lny korytarz dla kilkunastu rodzin. Toaleta w&nbsp;korytarzu. Ogrzewania nie ma. Trzeba się ogrzewać piecykami węglowymi. Na szczęście puszcza jest kilkanaście metr&oacute;w od barak&oacute;w, z&nbsp;chrustem nie ma problemu. Czynsz opłacają ZPR.</p><p align="justify"> W&nbsp;baraku mieszka też dwoje ostatnich artyst&oacute;w cyrkowych. Matka i&nbsp;syn. Anna Karpiel przyjechała tu w&nbsp;połowie lat 50. Robiła linę pionową, a&nbsp;p&oacute;źniej r&oacute;wnież tresurę ps&oacute;w. W&nbsp;1997&nbsp;r. przeszła na emeryturę i&nbsp;na stałe osiadła w&nbsp;Julinku.</p><p align="justify"> Syna Adasia też tutaj urodziła. Dzieciństwo spędził jeżdżąc z&nbsp;cyrkami. W&nbsp;wieku 14 lat występował jako klaun, p&oacute;źniej robił akrobatykę, ale największą satysfakcję sprawiała mu żonglerka. Pracował przeważnie na kontraktach zagranicznych. Gdy zesp&oacute;ł się rozpadł, wr&oacute;cił do domu, do Julinka. Obecnie jest pracownikiem fizycznym w&nbsp;firmie wypożyczającej namioty. &ndash;<em> Jak w&nbsp;cyrku! Cały czas jeździmy po Polsce. Rozstawiamy i&nbsp;składamy te namioty na imprezach plenerowych. Nawet lepiej niż w&nbsp;cyrku, bo śpimy w&nbsp;hotelach </em>&ndash; śmieje się pan Adam. A&nbsp;po dłuższej chwili dodaje: &ndash; <em>Ale co jakiś czas muszę, normalnie coś korci, wyciągnąć z&nbsp;szafy maczugi i&nbsp;chociaż chwilę nimi przerzucić.</em></p><p align="justify"> Artyści nie mają&nbsp;złudzeń co do tego, że cyrk może się jeszcze w&nbsp;Julinku odrodzić. Trzy lata temu przyjechał tu Szwed z&nbsp;lunaparkiem. Rozstawił karuzele, zjeżdżalnie, diabelskie młyny. Rozświetlił milionami żar&oacute;wek. Ogrzewanie pracowało pełną parą. Pracownik&oacute;w przebrał w&nbsp;jednakowe reprezentacyjne uniformy. Odnowił dużą arenę i&nbsp;przylegające do niej stajnie, w&nbsp;kt&oacute;rych urządził elegancką restaurację. Stworzył program cyrkowy. Zorganizował autokary, kt&oacute;re miały dowozić ludzi z&nbsp;Warszawy. Czekał, czekał, a&nbsp;mr&oacute;z trzymał. Ludzie nie przyjeżdżali. W&nbsp;końcu zdechła słonica po spożyciu drewnianej drabiny. W&oacute;wczas Szwed wziął to za przepowiednię i&nbsp;zwinął manatki, płacąc horrendalne pieniądze za prąd. Pr&oacute;ba zorganizowania w&nbsp;Julinku przedsięwzięcia na dużą skalę nie powiodła się.</p><p align="justify"> No więc cyrku już tu nie będzie. &ndash; <em>Ale może jakiś kompleks turystyczno-rekreacyjny, domki, konie, baseny. Przecież tutaj jest doskonała woda i&nbsp;cudowne powietrze </em>&ndash; rozważa Fredek Małecki.</p><p align="justify"> Czy ktoś zainteresuje się płatem ziemi w&nbsp;środku puszczy? Co stanie się z&nbsp;mieszkańcami barak&oacute;w? Może odezwą się potomkowie przedwojennego właściciela Julinka, kt&oacute;rzy obecnie mieszkają w&nbsp;Anglii? Przyjadą i&nbsp;zbudują to, co było przed wojną, a&nbsp;co im zabrało państwo ludowe, czyli hipodrom. A&nbsp;ostatnich Mohikan&oacute;w Julinka zatrudnią przy koniach.</p><p align="justify">Artukuł opublikowany za zgodą autora.</p>',`state` = 1,`sectionid` = 22,`mask` = 0,`catid` = 28,`created` = '2009-02-24 15:58:54',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Janusz Gawryluk',`modified` = '2009-03-25 21:27:57',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2009-02-24 15:57:12',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=0\nmodifydate=0\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 19,`parentid` = 0,`ordering` = 5,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 1456 WHERE `jos_content`.`id` = 43;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 44,`title` = 'Najbliższe nasze imprezy i działania....',`title_alias` = '',`introtext` = '21-06-2009 (niedziela) <br /><p style="font-size: 16px; color: #990000" class="componentheading">Przywitanie lata z Cyrkiem ANIME - Jaś Wędrowniczek, Ryman&oacute;w.</p>   <div class="article-content"><strong>ZAPRASZAMY DZIECI I DOROSŁYCH &ndash; wstęp wolny, godz. 13-17.</strong></div><div class="article-content">&nbsp;</div><div class="article-content"><strong>&nbsp;</strong></div>',`fulltext` = '<br /><p class="contentheading">21-06-2009 Przywitanie lata z Cyrkiem ANIME 	</p>   <div class="article-content"><ul><li>&nbsp;pokaz baniek mydlanych</li><li>&nbsp;żonglerka</li><li>&nbsp;szczudła dla dzieci</li><li>&nbsp;malowanie buziek</li><li>&nbsp;machanie i taniec z poi</li><li>&nbsp;klown</li><li>&nbsp;wiele r&oacute;żnych zabaw dla dzieci</li><li>&nbsp;przejażdżki konne w siodle i bryczką</li><li>&nbsp;muzyka na świeżym powietrzu</li><li>&nbsp;grill z kiełbaskami&nbsp; i dobra zabawa </li></ul></div><div class="article-content"><br />ZAPRASZAMY DZIECI I DOROSŁYCH &ndash; wstęp wolny </div><div class="article-content"><div class="article-content">&nbsp;</div><div class="article-content"><strong>WIĘCEJ INFO: <br /><a href="http://jas-wedrowniczek.pl/index/imprezy-koncert/110--21-06-2009-przywitanie-lata-z-cyrkiem-anime-.html" target="_blank">http://jas-wedrowniczek.pl/index/imprezy-koncert/110--21-06-2009-przywitanie-lata-z-cyrkiem-anime-.html </a></strong> </div><div class="article-content">&nbsp;</div>&nbsp;</div>',`state` = 0,`sectionid` = 3,`mask` = 0,`catid` = 3,`created` = '2009-04-27 01:00:00',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Cyrk Animé',`modified` = '2009-06-10 12:43:55',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2009-04-27 01:00:00',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=1\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=\nmodifydate=\npdf=0\nprint=0\nemail=0\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 49,`parentid` = 0,`ordering` = 3,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 173 WHERE `jos_content`.`id` = 44;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 59,`title` = 'Warsztaty cyrkowe dla dzieci i młodzieży w ramach uroczystego Dnia Dziecka',`title_alias` = '',`introtext` = '<p>Warsztaty cyrkowe dla dzieci i młodzieży w ramach uroczystego Dnia Dziecka, Busko-Zdr&oacute;j.</p><p align="center"><br /><img src="/images/busko1.jpg" alt=" " width="400" height="562" /></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">Zdjęcia z naszych zajęć cyrkowych wkr&oacute;tce... </p>',`fulltext` = '',`state` = 1,`sectionid` = 1,`mask` = 0,`catid` = 14,`created` = '2009-06-01 21:01:25',`created_by` = 62,`created_by_alias` = 'Busko-Zdrój, 01 czerwca 2009',`modified` = '2009-06-07 01:52:12',`modified_by` = 62,`checked_out` = 0,`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00',`publish_up` = '2009-06-01 20:59:48',`publish_down` = '0000-00-00 00:00:00',`images` = '',`urls` = '',`attribs` = 'pageclass_sfx=\nback_button=\nitem_title=1\nlink_titles=\nintrotext=1\nsection=0\nsection_link=0\ncategory=0\ncategory_link=0\nrating=\nauthor=\ncreatedate=0\nmodifydate=0\npdf=\nprint=\nemail=\nkeyref=\ndocbook_type=',`version` = 4,`parentid` = 0,`ordering` = 61,`metakey` = '',`metadesc` = '',`access` = 0,`hits` = 327 WHERE `jos_content`.`id` = 59;
UPDATE `jos_content` SET `id` = 48,`title` = 'Chodzenie po linie - Slackline. Historia i jego odmiany',`title_alias` = '',`introtext` = '<p align="justify"><strong>Slackline</strong> (ang. slackline - luźna linia) - dyscyplina sportowa polegający na chodzeniu i wykonywaniu trik&oacute;w na taśmie, zazwyczaj o szerokości 2,5-3,0 cm, rozwieszonej i napiętej między dwoma punktami (drzewami, skalnymi turniami) na wysokości od kilkunastu centymetr&oacute;w do kilkuset metr&oacute;w.</p><p align="justify">Slackline narodził się w Kalifornii w dolinie <span class="new">Yosemite</span> na początku lat 80. XX wieku. Za jego tw&oacute;rc&oacute;w uważa się Adama Grosowskyiego i Jeffa Ellingtona. Wszystko zaczęło się od chodzenia po łańcuchach okalających parking. Następnie pr&oacute;bowano chodzić po linach wspinaczkowych kt&oacute;re w końcu zastąpiono taśmą. Niebawem slackline zyskał coraz więcej miłośnik&oacute;w, pojawiły się też pierwsze highliney.</p>',`fulltext` = '<p align="center"><img src="/gfx/slackline.jpg" alt=" " width="604" height="453" /><br /> </p><p align="justify">Trudno powiedzieć kiedy slackline trafił do Polski, natomiast przełomowy okazał się rok 2006, kiedy rozegrano pierwsze w Polsce zawody &quot;Slackline Master 2006&quot;, powstała strona slackline.com.pl oraz forum slackline.fora.pl. Rok p&oacute;źniej w warszawskim &quot;Blue City&quot; odbyły się kolejne zawody &quot;Slackline Polish Open 2007&quot;. 14 lipca 2007 roku Jan Gałek jako pierwszy Polak pokonał najsłynniejszy highline świata L.A.S w Yosemite. W Polsce często slackline określa się jako <span class="new">chodzenie po linie</span>, co zapewne wynika z tłumaczenia &quot;line&quot; jako lina. Jednakże taśma, w odr&oacute;żnieniu od lin używanych przez <span class="new">linoskoczk&oacute;w</span>, nawet po mocnym naciągnięciu, charakteryzuje się dużą rozciągliwością powodującą pionowe i poziome &quot;drgania&quot; podczas chodzenia. Pozwala to na wykonywanie wielu efektownych t

Mini shell by Skidie Khan